Styret

I 2016-2017 ledes Akademiet for yngre forskere av Anders Schomacker (leder), Katja Enberg (nestleder), styremedlemmer  Guro Elisabeth Lind, Ingeborg Palm Helland og Jan Magnus Aronsen og prosjektleder Pål Pettersen.  

Styret i akademiet for yngre forskere. Fra venstre: Anders Schomacker, Ingeborg Palm Helland, Guro Lind, Katja Enberg og Jan Magnus Aronsen.

Styret i akademiet for yngre forskere. Fra venstre: Anders Schomacker, Ingeborg Palm Helland, Guro Lind, Katja Enberg og Jan Magnus Aronsen. Foto: Siri Ø. Eriksen/Khrono

Leder, nestleder og styremedlemmer er medlemmer i akademiet mens prosjektleder er ansatt og holder i akademiets daglige drift. Styret velges av akademiets medlemmer for et år av gangen. Prosjektleder fungerer som styrets sekretær.

Styret kan kontaktes på kontakt@akademietforyngreforskere.no.