Styret

I 2017-2018 ledes Akademiet for yngre forskere av Jan Magnus Aronsen (leder), Guro Elisabeth Lind (nestleder), styremedlemmer  Katerini Storeng, Einar Duenger Bøhn, Arnfinn H. Midtbøen og prosjektleder Pål Pettersen.  

Styret i akademiet for yngre forskere. Fra venstre: Jan Magnus Aronsen, Einar Duenger Bøhn og Arnfinn H. Midtbøen. Foran: Katerini Storeng og Guro Elisabeth Lind. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Styret i akademiet for yngre forskere. Fra venstre: Jan Magnus Aronsen, Einar Duenger Bøhn og Arnfinn H. Midtbøen. Foran: Katerini Storeng og Guro Elisabeth Lind. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Leder, nestleder og styremedlemmer er medlemmer i akademiet mens prosjektleder er ansatt og holder i akademiets daglige drift. Styret velges av akademiets medlemmer for et år av gangen. Prosjektleder fungerer som styrets sekretær.

Styret kan kontaktes på kontakt@akademietforyngreforskere.no.