Styret

I 2016-2017 ledes Akademiet for yngre forskere av Anders Schomacker (leder), Katja Enberg (nestleder), styremedlemmer  Guro Elisabeth Lind, Ingeborg Palm Helland og Jan Magnus Aronsen og prosjektleder Herdis Hølleland.  

styret2jpg

Akademiet for yngre forskeres ledelse 2015-2016. Øverste rad: Ingeborg Palm Helland og Guro Lind. Midtre rad: Herdis Hølleland og Jan Magnus Aronsen. Nedre rad: Anders Schomacker og Katja Enberg.

Leder, nestleder og styremedlemmer er medlemmer i akademiet mens prosjektleder er ansatt og holder i akademiets daglige drift. Styret velges av akademiets medlemmer for et år av gangen. Prosjektleder fungerer som styrets sekretær.

Styret kan kontaktes på kontakt@akademietforyngreforskere.no.