Membership Application

Membership Application
OBS! Du kan ikke være over 38 år
Kortfattet redegjørelse for hvorfor du vil bli medlem og hvilke problemstillinger du kan tenke deg å arbeide med (maks 400 ord)
Kortfattet beskrivelse av ditt forskningsfelt og hvilke erfaringer du har fra tverrvitenskapelig samarbeid (maks 400 ord)

Current position


Add position

Previous position


Add position
Remove position

Add position
Remove position

Add position
Remove position

Add position
Remove position

Add position
Remove position

Add position
Remove position

Add position
Remove position

Add position
Remove position

Remove position

EducationAdd education
 

Add education
Remove education

Add education
Remove education

Add education
Remove education

Add education
Remove education

Add education
Remove education

Add education
Remove education

Add education
Remove education

Remove education

Publications


Add publication
 

Add publication
Remove publication

Add publication
Remove publication

Add publication
Remove publication

Add publication
Remove publication

Add publication
Remove publication

Add publication
Remove publication

Add publication
Remove publication

Add publication
Remove publication

Remove publication

If you want to add something, feel free to do it here