Nyheter

Letten Prize

Lettenprisen – en ny pris for det 21. århundrets forskning

Letten Foundation og Akademiet for yngre forskere har gått sammen om å etablere Lettenprisen for yngre forskere. Prisen er på hele 2 millioner norske kroner og skal deles ut annet hvert år. Fristen er 31. Mai 2018. Til tross for at forskning er essensielt for å løse globale utfordringer, er det ikke alltid forskningen og […]

Ny arbeidsplan for 2018

Akademiet for yngre forskere har nå utarbeidet et nytt arbeidsprogram for 2018. Arbeidsprogrammet har som formål å sikre at akademiets formålsparagraf og strategiske målsetninger oppfylles. Arbeidsprogrammet for 2018 er todelt. Første del presenterer akademiets mål for årets arbeidsfelter innen forskningspolitikk og forskningsformidling. Andre del er en tiltaksplan hvor de konkrete tiltakene for hvert arbeidsfelt listes. […]

Akademimedlem valgt inn som vara i Nobelkomiteen

Akademiet for yngre forskere er svært glade og stolte over at ett av våre medlemmer, Sofie A.E. Høgestøl, er valgt inn som 3. vara i den norske Nobelkomite. Valg av nye medlemmer til komiteen ble vedtatt i Stortinget fredag 8. desember. Sofie ble tatt opp som medlem i Akademiet for yngre forskere 23. oktober i år og har tidligere […]

14 nye medlemmer i Akademiet for yngre forskere

Den 23. oktober tar Akademiet for yngre forskere opp 14 nye medlemmer. Til sammen har Akademiet nå 34 medlemmer, spredt over hele landet fra Agder til Svalbard. Akademiet for yngre forskere er et nasjonalt akademi med visjon om å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt. Akademiet søker å være tverrfaglig og tverrsektorielt […]

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Akademiet

Statsbudsjettet 2018: Vi setter stor pris på Regjeringens forslag om økt satsning på Akademiet for yngre forskere gjennom en bevilgning på 2.1 millioner i en egen linje (post 71). Dette gir oss tydelige rammer og gjør det mulig å vokse og gjennomføre arbeidsprogrammet vårt. Vi tar opp nye medlemmer på neste akademisamling den 23.-24. oktober […]

Akademiet for yngre forskere arrangerer «Forskernatt i akademiet»

Fredag 29 september arrangerer Akademiet for yngre forskere «Forskernatt i akademiet». Vi inviterer til spennende foredrag, forskermøter og interaktive aktiviteter! På programmet er filosofi, vinnerne av konkurransen Unge Forskere, gull, klimaendringer, politisk vold i Tanzania og elektronisk musikk. Målet med arrangementet er å gi unge mennesker innblikk i verdien av kunnskap, hva det vil si å være […]

Akademiet på Arendalsuka 2017

Akademiet for yngre forskere var godt representert under Arendalsuka og arrangerte blant annet debatt om rekruteringsutfordringer i akademia i samarbeid med Forskerforbundet.

Vil du bli medlem av Akademiet for yngre forskere? Inntaksprosessen starter 1. juni

Akademiet for yngre forskere åpner snart for inntak av nye medlemmer. Utlysningen publiseres på våre nettsider 1. juni, med søknadsfrist 30. juni. Vi søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt; er interessert i og har mulighet til aktivt […]

Les Akademiets appell under March for Science 22 April

March for Science – Akademiet for yngre forskeres appell Vi bor i en verden hvor akademisk frihet og kunnskap er under angrep, men i Norge har vi svært gode forutsetninger. Forskere i Norge kan drive fri forskning, og det er tverrpolitisk enighet om at forskning er en sentral del av det norske velferdssamfunnet. Vi har […]