Nyheter

Akademiet på Arendalsuka!

Akademiet for yngre forskere arrangerer og deltar på flere arrangementer i Arendalsuka i august!

Vellykket lansering av rapporten Unge forskere i Norge

23. mai ble rapporten Unge forskere i Norge lansert . Les om debatten og last ned rapporten.

Welcome to debate: The postdoc dilemma

On 23 May the Young Academy of Norway will launch its new report “Young researchers in Norway: Career paths and ambitions” . The launch will be followed by a debate on «the postdoc dilemma».

Letten Prize

Lettenprisen – en ny pris for det 21. århundrets forskning

Letten Foundation og Akademiet for yngre forskere har gått sammen om å etablere Lettenprisen for yngre forskere. Prisen er på hele 2 millioner norske kroner og skal deles ut annet hvert år. Fristen er 31. Mai 2018.

Ny arbeidsplan for 2018

Akademiet for yngre forskere har nå utarbeidet et nytt arbeidsprogram for 2018!

Akademimedlem valgt inn som vara i Nobelkomiteen

Akademiet for yngre forskere er svært glade og stolte over at ett av våre medlemmer, Sofie A.E. Høgestøl, er valgt inn som 3. vara i den norske Nobelkomite.

14 nye medlemmer i Akademiet for yngre forskere

Den 23. oktober tar Akademiet for yngre forskere opp 14 nye medlemmer. Til sammen har Akademiet nå 34 medlemmer, spredt over hele landet fra Agder til Svalbard.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Akademiet

Akademiet for yngre forskere har fått egen linje og økt bevilgning i årets statsbudsjett!

Akademiet for yngre forskere arrangerer «Forskernatt i akademiet»

Fredag 29. september arrangerer Akademiet for yngre forskere «Forskernatt i akademiet». Vi inviterer til spennende foredrag, forskermøter og interaktive aktiviteter!