Publikasjoner

Her finner du en oversikt over Akademiet for yngre forskere sine publikasjoner:

Kronikker

2018

Nullfunn gir gullfunn. Aftenposten, 04/12/2018. Også publisert i Forskerforum

Fokus må endres fra å forske mye til å forske smart. Forskerforum. 12/11/2018

Mangel på langsiktighet hindrer utviklingen av verdensledende forskning. Khrono. 09/11/2018

Det mangfoldige akademiet. Khrono. 06/11/2018

Tarunabh Khaitan – et eksempel på at forskning er mer enn tellekanter. Khrono. 11/09/2018

«Røvertidsskriftene» er bare toppen av isfjellet. Aftenposten. 30/08/2018

Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono. 06/06/2018

Forslag til nye karriereveier i akademia bør innføres snares. Khrono, 31/05/2018

The world should learn from Norway’s systematic waste of female talent. Times Higher Education

Sløser med kvinnelig talent. Dagens næringsliv 05/05/2018

Norsk akademia presterer middels. Khrono. 28/02/2018

Internasjonalisering i akademia – hva er problemet? Morgenbladet 14/01/2018

2017

Kampen om talentene. Dagsavisen. 21/11/2017

Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden. Khrono, 05/11/2017

Færre vil bli forskere. Morgenbladet. 20/10/2017

Kvalitetsparadokset i den norske forskningspolitikken. Khrono. 17/06/2017

Gode nyheter om unge forskeres karriereveier. Khrono. 04/05/2017

Tenk nytt om tellekanter, Haugstad! Morgenbladet. 24/03/2017

Karriereveier for økt forskningskvalitet. Khrono04/03/2017

2016

Mobilitet i akademia – et liv som nomade? Universitetsavisa. 01/06/2016

Karriereusikkerhet tærer på unge forskere. Aftenposten05/12/2016

Karriereveier for framtidas postdoktorer. Forskningspolitikk 1/2016: 32-33.

Kreftforeningen må ta bedre vare på unge forskere. forskning.no

Arbeidsvilkårene duger ikke for generasjon prestasjon. På Høyden 5/10/2016.

Etter festen kommer hverdagen. Forskerforum 8/2016. 

2015

Overveldende respons for Akademiet for yngre forskere. Forskerforum. 25/09/2015

Vi forsker ikke i et vakuum. Forskerforum. 25/09/2015

Notater

2018 Young researchers in Norway – Career paths and ambitions

2016 Når usikkerheten rår. Forskningsledelse og karriereveier for yngre forskere

2016 Mobilitet i akademia – et liv som nomade

2015 Den unge akademibevegelsen.

Høringsinnspill

30.10.2017 Høringsinnspill om Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

14.09.2017 Høringsinnspill til revidering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

28.02.2017 Høringsinnspill til Vekt på forskningskvalitet En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

01.11.2016 Høringsinnspill til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

01.06.2016 Høringsinnspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

20.05.2016 Høringsinnspill til stortingsmelding om humaniorameldingen

05.04.2016 Høringsinnspill med DNVA til NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

10.02.2016 Høringsinnspill til forskningsårdets rekrutteringspolicy

Arbeidsprogram

Akademiet for yngre forskeres arbeidsprogram for 2018

Akademiet for yngre forskeres arbeidsprogram for 2017

Akademiet for yngre forskeres arbeidsprogram for 2016

Informasjonsfolder

Informasjonsfolder for Akademiet for yngre forskere

Rapporter

2018 Unge forskere i Norge

2016 Årsrapport år 1 (2015-2016)

2015 Fra ungt akademi til Akademiet for yngre forskere. Prosjektrapport 1.11.2014-29.10.2015