Publikasjoner

Her finner du en oversikt over Akademiet for yngre forskere sine publikasjoner:

Kronikker

Storeng, K., A. Midtbøen, C.H.Knutsen, K. De Moor & G. Lind 2017 Kampen om talentene. Dagsavisen

Jensenius, A.R & M.F. Duch 2017 Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden. Khrono

Aronsen, M., A.R. Jensenius, K.E. Emblem, K. Storeng, K. Enberg, C.H.Knutsen & G. Lind 2017 Kvalitetsparadokset i den norske forskningspolitikken. Khrono.

Aronsen, M., I. Helland, K. Enberg, A. Schomacker & G. Lind 2017 Gode nyheter om unge forskeres karriereveier. Khrono.

Emblem, K.E,‎ K. Enberg I. ‎Helland, A. R. Jensenius,  M. E. Rognes, K. Storeng & G. Østby 2017 Tenk nytt om tellekanter, Haugstad! Morgenbladet. 

Aronsen, M., G. Lind, I. Helland, A. Schomacker, K. Enberg og H. Hølleland 2017 Karriereveier for økt forskningskvalitet. Khrono

Enberg, K., K. E. Emblem, A. Midtbøen, G. Lind & H. Hølleland 2016 Mobilitet i akademia – et liv som nomade? Universitetsavisa.

Høgestøl, S., G. Lind, K. De Moor, K. Storeng, C. H. Knutsen, A. Midtbøen og H. Hølleland 2016 Karriereusikkerhet tærer på unge forskere. Aftenposten

Lind, G., A. Schomacker & H. Hølleland 2016 Karriereveier for framtidas postdoktorer. Forskningspolitikk 1/2016: 32-33.

Lind, G., K. Emblem, K. R. Redalen & H. Hølleland 2016. Kreforeningen må ta bedre vare på unge forskere. forskning.no

Lind, G., A. Schomacker & H. Hølleland 2016 Arbeidsvilkårene duger ikke for generasjon prestasjon. På Høyden.

Schomacker, A., G. Lind & H. Hølleland 2016 Etter festen kommer hverdagen. Forskerforum 8/2016. 

Notater

2015 Den unge akademibevegelsen.

2016 Mobilitet i akademia – et liv som nomade

2016 Når usikkerheten rår. Forskningsledelse og karriereveier for yngre forskere

Høringsinnspill

10.02.2016 Høringsinnspill til forskningsårdets rekrutteringspolicy

05.04.2016 Høringsinnspill med DNVA til NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

20.05.2016 Høringsinnspill til stortingsmelding om humaniorameldingen

01.06.2016 Høringsinnspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

01.11.2016 Høringsinnspill til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

28.02.2017 Høringsinnspill til Vekt på forskningskvalitet En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

14.09.2017 Høringsinnspill til revidering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

30.10.2017 Høringsinnspill om Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Arbeidsprogram

Akademiet for yngre forskeres arbeidsprogram for 2016

Akademiet for yngre forskeres arbeidsprogram for 2017

Informasjonsfolder

Informasjonsfolder for Akademiet for yngre forskere

Rapporter

Fra ungt akademi til Akademiet for yngre forskere. Prosjektrapport 1.11.2014-29.10.2015