Søk medlemskap

Akademiet for yngre forskere ble stiftet i 2015. Organisasjonen er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena. Per i dag har akademiet 20 medlemmer, men på sikt skal akademiet bestå av 40 yngre forskere som arbeider i Norge. I år er vi på jakt etter nye medlemmer som vil være med å videreutvikle akademiet. Er du en av dem?

Akademiet for yngre forskere

Vi søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må være interessert i og ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke og ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret (Akademiet benytter NFR sine aldersfratrekksregler for FRIPRO). Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju. Neste søknadsrunde åpnes våren 2018
Søknaden skal inkludere:

  • Kortfattet redegjørelse for hvorfor du vil bli medlem og hvilke problemstillinger du kan tenke deg å arbeide med (maks 400 ord)
  • Kortfattet beskrivelse av ditt forskningsfelt og hvilke erfaringer du har fra tverrvitenskapelig samarbeid (maks 400 ord)
  • CV og publikasjonsliste som fylles inn manuelt.

For mer informasjon, kontakt Pål Pettersen på 41 51 09 74 eller pal.pettersen@akademietforyngreforskere.no