Søk medlemskap

Akademiet for yngre forskere ble stiftet i 2015. Organisasjonen er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena. Per i dag har akademiet 34 medlemmer, men på sikt skal akademiet bestå av 40 yngre forskere som arbeider i Norge. I år er vi igjen på jakt etter nye medlemmer som vil være med å videreutvikle akademiet. Er du en av dem?

Vi søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må være interessert i og ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke og ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret (Akademiet benytter NFR sine aldersfratrekksregler for FRIPRO). Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju.

Søknadsfristen for 2018 var 30. juni.