Søk medlemskap

Akademiet har som mål å bestå av rundt 40 yngre forskere som arbeider i Norge. Hvert år vil det derfor være en ny søknadsutlysning hvor motiverte kandidater kan søke om opptak. Vi søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må også være interessert i og ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke.

For å bli tatt opp som medlem i AYF kan du ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret (Akademiet følger Norges Forskingsråd sine regler for aldersfratrekk). Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju.

Neste utlysning for medlemsskap vil offentliggjøres vår/sommer 2019.

Ønsker du mer informasjon, send oss en epost: kontakt@akademietforyngreforskere.no

Akademiet for yngre forskere