_MG_9929

Akademiet for yngre forskere er stiftet

Etter ett år med iherdig arbeid stiftet de første medlemmene Akademiet for yngre forskere 29. oktober 2015. Med på veien har vi hatt mange støttespilere. Her er vår takk til dere.

Akademiet for yngre forskere vil gjerne benytte anledningen til å takke Det Norske Videnskaps-Akademi som har tatt initiativ til å opprette et ungt akademi og Kunnskapsdepartementet som har bevilget midler til å realisere prosjektet. Våre søsterorganisasjoner Sveriges Unga Akademi og Det Unge Akademi i Danmark har delt sine erfaringer og med det gitt oss uvurderlig støtte på veien. Det har også de fire unge forskerne Maja Elstad, Berit Kristoffersen, Jan Martin Nordbotten og Terje Lohndal som har utformet vedtektene vi dag vedtok og lagt til rette for at akademiarbeidet kommer raskt i gang.

En stor takk til vår grafiske designer Egon Låstad som har utformet en leken logo. Takk til universitetsaviser, forskning.no og Forskerforum som har bidratt til å gjøre organisasjonen kjent. Tusen takk til det svært effektive innvalgspanelet bestående av Terje Lohndal og Lise Øvreås fra Det Norske Videnskaps-Akademi, Thomas Tybell og Toril Aalberg fra Det Kongelig Norske Videnskabers Selskab, Yngve Vogt fra Apollon og Kristin Halvorsen fra CICERO. En ekstra stor takk til preses Kristi Strøm Bull, visepreses Ole M. Sejersted, tidligere preses Nils Christian Stenseth og generalsekretær Øivind Andersen i Det Norske Videnskaps-Akademi, for tilliten og friheten dere har gitt oss yngre det siste året.

Vi ser fram til å bli en tydelige stemme i faglige og forskningspolitiske debatter!