Konkurransen Unge forskere

Vi har gleden av å overta Konkurransen unge forskere fra høsten 2023 og vi vil få til en konkurranse i våren 2024. Konkurransen Unge Forskere er en tverrfaglig konkurranse for ungdom, primært fra videregående skole, men også ungdomsskolen deltar. Konkurransen har mer enn 50 års historie i Norge og er en av Europas eldste i sitt slag.

Datoer for 2024

  • 04.februar: Påmeldingsfrist
  • 25.februar: Innleveringsfrist
  • 26.april: Finalearrangement

Meld på årets konkurranse! 

Påmeldingsfristen har nå utløpt, men det er mulig å melde inn sitt bidrag på Konkurransens nye nettside (NB: dette forutsetter at man har meldt seg på innen påmeldingsfristen 4.februar)

Merk at dette er et midlertidig skjema. Det gir inntrykk av at man melder seg på et arrangement, men det er selve konkurransen man melder seg på.

Ny nettside underveis 

Vi utarbeider en ny nettside. Et førsteutkast av denne kan ses på www.ungeforskere.no. Denne er under utarbeidelse.

Mer informasjon om Konkurransen unge forskere 

Konkurransen Unge Forskere er en forskningskonkurranse for ungdom. I over 50 år har ungdom fra hele landet sendt inn sine prosjekter og knivet om fristende premier. Rundt 200 prosjekter deltar hvert år. Dette gjør den også til landets eldste forskningskonkurranse for ungdom.

Konkurransen Unge Forskere ble startet i 1968 av Forbundet Unge Forskere. Konkurransen ble tidligere arrangert av Stiftelsen Ungdom og Forskning, før Stiftelsen ble nedlagt og Forskningsrådet tok over aktivitetene. Forskningsrådet hadde ansvaret for konkurransen ut 2022. Fra 2024 er det Akademiet for yngre forskere som har overtatt dette ansvaret.

Gir internasjonale muligheter

Konkurransen Unge forskere er en del av et internasjonalt nettverk og har mulighet til å kvalifisere norske deltakere til store internasjonale konkurranser og forskningsseminarer for ungdom. Hvert år sender vi deltakere til europamesterskapet, European Union Contest for Young Scientist og verdensmesterskapet, International Science and Engineering Fair i USA.

Kontaktperson:

Birger Berge
Prosjektkoordinator
Tlf: 478 14 447 / birger.berge@yngreforskere.no