Tidligere styrer

Styret i 2018-19

I 2018-2019 besto det valgte styret av Katerini Storeng (leder), Jan Magnus Aronsen (nestleder) og styremedlemmer Guro Busterud, Kyrre Emblem og Solfrid Bratland-Sanda. Terje Lohndal var eksternt styremedlem.
Styret i Akademiet for yngre forskere. Fra venstre: Guro Busterud, Kyrre Emblem, Magnus Aronsen, Katerini Storeng og Solfrid Bratland-Sanda.

Styret i 2017-18

I 2017-2017 besto det valgte styret av Magnus Aronsen (leder), Guro E. Lind (nestleder), Katerini T. Storeng (forskningspolitisk leder), Arnfinn H. Midtbøen (formidlingsleder) og Einar Duenger Bøhn.
The board of the Young Academy of Norway. From left: Jan Magnus Aronsen, Einar Duenger Bøhn and Arnfinn H. Midtbøen. In front: Katerini Storeng and Guro Elisabeth Lind. Photo: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Styret i 2016-17

I 2016-2017 bestod Akademiets første valgte styre av Anders Schomacker (leder), Katja Enberg (nestleder), Magnus Aronsen (forskningspolitisk leder), Guro E. Lind og Ingeborg P. Helland.  Prosjektleder var Herdis Hølleland (til februar) og Pål Pettersen (fra april).
Styret i akademiet for yngre forskere. Fra venstre: Anders Schomacker, Ingeborg Palm Helland, Guro Lind, Katja Enberg og Jan Magnus Aronsen.

Ledelsen i 2015-16

Fra venstre prosjektleder Herdis Hølleland, nestleder Anders Schomacker og leder Guro Lind.

styret-2015-2016