Tidligere styrer

Styret i 2021-22

I 2021-2022 besto det valgte styret av Jonas Stein (leder) og Kjersti Lohne (nestleder) og styremedlemmer Aike Peter Rots, Irja Ida Ratikainen og Anne Tjønndal. Varaer var: Mari Elken (første-vara) og Nils Hallvard Korsvoll (andre-vara). Eksterne styremedlemmer var Eirik Holmøyvik og Kjartan Almenning.
Generalsekretær var Bjørn Kristian Danbolt (Anne Helene Bakke som vikar i perioden 18.01.2022 til 18.05.2022)
AyfStyre2021

Styret i 2020-21

I 2020-2021 besto det valgte styret av Ingrid Lossius Falkum (leder), Jonas Stein (nestleder) og styremedlemmer Nils Hallvard Korsvoll, Marte-Blikstad Balas og Åsmund Eikenes. Eksterne styremedlemmer var Eirik Holmøyvik og Marianne Andenæs.
Generalsekretær var Bjørn Kristian Danbolt
Ingrid Lossius Falkum, Jonas Stein, Nils Hallvard Korsvoll, Marte-Blikstad Balas, Åsmund Eikenes, Eirik Holmøyvik og Marianne Andenæs.

Styret i 2019-20

I 2018-2019 besto det valgte styret av Sofie Høgestøl (leder) og Åsmund Husabø Eikenes (nestleder) og styremedlemer Solfrid Bratland-Sanda, Ingrid Lossius Falkum og Eivind Valen. Terje Lohndal var eksternt styremedlem.
Generalsekretær var Bjørn Kristian Danbolt (fra 1.februar 2020)
NyttStyre

Styret i 2018-19

I 2018-2019 besto det valgte styret av Katerini Storeng (leder), Jan Magnus Aronsen (nestleder) og styremedlemmer Guro Busterud, Kyrre Emblem og Solfrid Bratland-Sanda. Terje Lohndal var eksternt styremedlem.
Styret i Akademiet for yngre forskere. Fra venstre: Guro Busterud, Kyrre Emblem, Magnus Aronsen, Katerini Storeng og Solfrid Bratland-Sanda.

Styret i 2017-18

I 2017-2017 besto det valgte styret av Magnus Aronsen (leder), Guro E. Lind (nestleder), Katerini T. Storeng (forskningspolitisk leder), Arnfinn H. Midtbøen (formidlingsleder) og Einar Duenger Bøhn.
The board of the Young Academy of Norway. From left: Jan Magnus Aronsen, Einar Duenger Bøhn and Arnfinn H. Midtbøen. In front: Katerini Storeng and Guro Elisabeth Lind. Photo: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Styret i 2016-17

I 2016-2017 bestod Akademiets første valgte styre av Anders Schomacker (leder), Katja Enberg (nestleder), Magnus Aronsen (forskningspolitisk leder), Guro E. Lind og Ingeborg P. Helland.  Prosjektleder var Herdis Hølleland (til februar) og Pål Pettersen (fra april).
Styret i akademiet for yngre forskere. Fra venstre: Anders Schomacker, Ingeborg Palm Helland, Guro Lind, Katja Enberg og Jan Magnus Aronsen.

Ledelsen i 2015-16

Fra venstre prosjektleder Herdis Hølleland, nestleder Anders Schomacker og leder Guro Lind.

styret-2015-2016