Strategi

FORMÅL (Vedtektenes §1)
Akademiet for yngre forskere (heretter “Akademiet”) har som formål å være en

 • Tverrfaglig møteplass for yngre forskere.
 • Forskningspolitisk plattform for yngre forskere.
 • Aktiv pådriver for nyskapende forskningsformidling.
 • Attraktiv vitenskapelig debattarena.


VISJON
Akademiets visjon er å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt.


STRATEGISKE MÅL 2017-2021

Forskningspolitikk
Akademiets mål er å

 • Øke forskningspolitisk engasjement blant yngre forskere.
 • Sette forskningspolitisk dagsorden for sentrale politiske aktører og institusjoner.
 • Fremme forskning som en kritisk røst i samfunnsdebatten.

Formidling
Akademiets mål er å

 • Bidra til formidling av forskningsprosessen og -resultater, spesielt rettet mot yngre.
 • Stimulere til økt formidling og tverrvitenskapelig nettverksbygging blant yngre forskere.
 • Tilby en fast portefølje av formidlingsaktiviteter.
 • Synliggjøre forskerrollen og inspirere barn og unge til forskning.

Organisasjon
Akademiets mål er å være

 • En uavhengig organisasjon.
 • Tilstrekkelig finansiert og ha en god drift.
 • En foretrukken samarbeidspartner for ledende aktører innen norsk forskningspolitikk og forskningsformidling.
 • En attraktiv landsdekkende og utadrettet organisasjon for yngre forskere.