Søk medlemskap

Bli medlem symbol
©EgonLåstad

Vi er på jakt etter nye medlemmer som vil være med å videreutvikle AYF. Er du en av dem?

Neste søknadsfrist blir sommeren 2020.

Hvem kan søke?

Vi søker nye medlemmer blant yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må være interessert i, og ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke.

For å bli tatt opp som medlem i AYF kan du ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret. Fødselspermisjoner og lengre sykemelding gir aldersfratrekk dersom det foreligger relevant dokumentasjon.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon, send oss en epost

5S4A6377