Søk medlemskap


Tidspunkt for utlysning 2023

Vi rekrutter årlig rundt 10 medlemmer. Neste utlysning vil  skje i løpet av våren 2023, med opptak høsten 2023. Dette vil bli annonsert på vår nettside og i våre sosiale medier.

Hvem ser vi etter:

Alle forskere er velkomne til å søke. Vi ser etter forskere som kan vise til et betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid samt ha markert seg aktivt og faglig innenfor sitt fagfelt, og som har interesse for og mulighet til å delta aktivt i Akademiets virke.

For å bli tatt opp som medlem i Akademiet kan du ikke være eldre enn 40 år i kalenderåret opptaket skjer. (Fødselspermisjoner og lengre sykemelding gir aldersfratrekk dersom det foreligger relevant dokumentasjon.) Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad, CV og intervju.

Medlemskap og opptak i Akademiet er regulert av § 3 i vedtektene våre. Les vedtektene ved å klikke her. 

 

Gardermoen 15.10.2020: Generalforsamling i Akademiet for yngre forskere. Foto: John Trygve Tollefsen / Akademiet for yngre forskere
Gardermoen 15.10.2020: Generalforsamling i Akademiet for yngre forskere. Foto: John Trygve Tollefsen / Akademiet for yngre forskere