Søk medlemskap

Vi er på jakt etter nye medlemmer som vil være med å videreutvikle AYF.

Utlysningen for 2019 åpner innen utgangen av mai.

AYF har som mål å bestå av rundt 40 yngre forskere som arbeider i Norge. Hvert år vil det derfor være en ny søknadsutlysning hvor motiverte kandidater kan søke om opptak.

Hvem kan søke?

Vi søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må også være interessert i og ha mulighet til å delta aktivt i AYFs virke.

For å bli tatt opp som medlem i AYF kan du ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret (vi følger Norges Forskingsråd sine regler for aldersfratrekk).

Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon, send oss en epost: kontakt@akademietforyngreforskere.no

Akademiet for yngre forskere