Søk medlemskap

Bli medlem symbolVi er på jakt etter nye medlemmer som vil være med å videreutvikle AYF.

Er du en av dem?

Søknadsfrist: 20. august 2019.

Hvem kan søke?

Vi søker nye medlemmer blant yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må være interessert i, og ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke.

For å bli tatt opp som medlem i AYF kan du ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret. Fødselspermisjoner og lengere sykemelding gir aldersfratrekk dersom det foreligger relevant dokumentasjon.

Søknadsprosess

Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju. Intervjuer vil foregå i Oslo fredag 20. september.

Et eventuelt medlemskap forutsetter personlig oppmøte på intervju og alle søkere bes holde av datoen inntil videre. Intervjuene vil foregå på norsk og være gruppeintervjuer.

For 2019 skal søkerne vurderes av Innvalgskomiteen bestående av Marte Blikstad-Balas (leder), Alexander Refsum Jensenius, Sofie Snipstad og Eivind Valen, samt våre eksterne medlemmer Eirik Holmøyvik (UiB) og Marianne Aasen (Simula).

Les mer om oss og se hvem som er medlemmer i dag.

Hva skal søknaden inneholde?

  1. Et kortfattet (maks 1 A4-side*) søknadsbrev på norsk som skal inneholde dine refleksjoner rundt følgende spørsmål:
    • Hva gjør du i din jobb?
    • Hva er din motivasjon for å søke AYF og hva kan du bidra med?
  2. En CV, inklusive relevant publikasjonsliste på norsk eller engelsk (maks 4 A4-sider*).

*Søknadsbrev og CV må være i format Times New Roman, skriftstørrelse 12, enkel linjeavstand og 2 cm marger. Norges Forskningsråds mal for CV kan gjerne brukes.

Hvordan søker du?

Send inn din søknad ved å bruke skjemaet under.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon, send oss en epost: kontakt@akademietforyngreforskere.no

Søk medlemskap nå!

Fyll ut søknadskjema under for å bli vurdert til medlemskap.

5S4A6377