Lettenprisen – en ny pris for det 21. århundrets forskning

Letten Foundation og Akademiet for yngre forskere har gått sammen om å etablere Lettenprisen for yngre forskere. Prisen er på hele 2 millioner norske kroner og skal deles ut annet hvert år. Den første vinneren av prisen var Tarunabh Khaitan 13. september 2018.

Til tross for at forskning er essensielt for å løse globale utfordringer, er det ikke alltid forskningen og forskernes rolle synliggjøres i tilstrekkelig grad. Lettenprisen vil endre det: Prisen anerkjenner yngre forskeres bidrag til å løse globale utfordringer, men skal også skape samfunnsdebatt om hvordan vi best kan utnytte forskning for en bærekraftig framtid.

En generøs pris

Lettenprisen er på hele 2 millioner norske kroner og skal deles ut annet hvert år. Prisen skal gå til en yngre forsker (under 45 år) som arbeider innenfor områdene helse, utvikling, miljø og likestilling i et vidt perspektiv. Prisen er internasjonal og har som mål å finansiere forskning av fremragende kvalitet med stor samfunnsrelevans. Forskere innenfor alle fagfelt oppfordres til å søke. Neste søknadsperiode kommer i 2020.

Bilde: Letten Foundation (LF) og Akademiet for Yngre Forskere (AYF) samarbeider om prisen. Fra venstre: Borghild Roald (LF), Guro Lind (AYF), Ernst Alsaker (LF), Sidsel Roalkvam (LF), Arve Johnsen (LF), Herdis Hølleland (administrasjon) & Magnus Aronsen (AYF).
Bilde: Letten Foundation (LF) og Akademiet for Yngre Forskere (AYF) samarbeider om prisen. Fra venstre: Borghild Roald (LF), Guro Lind (AYF), Ernst Alsaker (LF), Sidsel Roalkvam (LF), Arve Johnsen (LF), Herdis Hølleland (administrasjon) & Magnus Aronsen (AYF).

Et nytt partnerskap

Professor Letten F. Saugstad (1925-2014) etablerte Letten Foundation i 1986. Siden den tid har stiftelsen finansiert grunnforskning i Norge og utlandet. Dagens styre har tatt initiativ til å etablere prisen.

Prisen markerer en ny æra for stiftelsen. I årene som kommer vil vårt arbeid konsentreres om å utvikle prisen til internasjonal pris. Vi er svært glade for å ha fått med oss Akademiet for yngre forskere på laget», sier Borghild Roald og Sidsel Roalkvam fra stiftelsen.

Magnus Aronsen, leder for Akademiet for yngre forskere, gleder seg også over samarbeidet.

For oss som en ganske ung organisasjon er prisen en unik mulighet til å feire forskere og forskning: Prisen synliggjør all innsatsen yngre forskere legger ned for en bedre verden og vil uten tvil være viktig for framtidige vinnere. Samtidig gir prisen oss en plattform hvor vi kan skape offentlig debatt om hvordan forskning kan være med å løse globale utfordringer, sier Aronsen.

Mer informasjon

På Lettenprisens nettsider.

Hold deg oppdatert ved å følge Letten Prize og Akademiet for yngre forskere på sosiale medier.

Facebook

@lettenprize@akademietforyngreforskere

Twitter

@lettenprize@yngreforskere