Fra ny samarbeidsavtale Letten Foundation og AYF des. 2022. F.v. Bjørn K. Danbolt (generalsekretær i AYF), Nils Korsvoll, Leder i AYF), Ernst Alsaker (styreleder Letten Foundation), Borghild Roald (nestleder Letten Foundation)

Ny samarbeidsavtale om Lettenprisen

En ny samarbeidsavtale som sikrer Lettenprisen i flere år fremover er inngått

English will follow

7.desember inngikk Letten Foundation og Akademiet for yngre forskere en ny samarbeidsavtale om Lettenprisen. Til forskjell fra tidligere avtaler gjelder denne avtalen på fast basis fremover og sikrer gode rammer for neste års- og fremtidige prisutdelinger.

Letten Foundation sitt formål er blant annet å forvalte arven etter Professor Letten Saugstad (1925-2014) – som også Lettenprisen er oppkalt etter.

Lettenprisen utdeles annethvert år og vil utdeles for tredje gang 7.september 2023.

Prisens formål er: «to recognize younger researchers’ contributions in the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life’. Furthermore, ‘the prize aims to raise public awareness of how research can be used to solve global human development challenges»

Prisen er på 2.5 millioner norske kroner.

Det er nå mulig å søke på prisen for 2023. Søknadsfrist er 6.februar 2023. Les mer på www.lettenprize.com

New agreement about the Letten Prize

December 7th the Letten Foundation and the Young Academy of Norway signed a new cooperation agreement regarding the Letten Prize. The new agreement is on a permanent basis and secures next  Letten Prize for 2023 and beyond

The Letten Foundation manages the heritage after Prof. Letten Saugstad (1925-2014), who the Letten Prize is named after.

The prize is awarded biannually and the purpose is …“to recognize younger researchers’ contributions in the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life’. Furthermore, ‘the prize aims to raise public awareness of how research can be used to solve global human development challenges”

The next Letten Prize will be awarded at September 7th 2023 in Oslo.

Call for applications is now open until February 2023. Read more at www.lettenprize.com

Tidligere prisvinnere/Previous laureates 

2018: Prof. Tarunabh Khaitan

2021: Prof. Meta Roestenberg 
Photo: Milette Raats

 

Foto øverst foran hovedinngangen til Det Norske Videnskapsakademi: f.v. Bjørn Kristian Danbolt (generalsekretær i AYF), Nils Hallvard Korsvoll (leder i AYF), Ernst Alsaker (styreleder i Letten Foundation), Borghild Roald (nestleder i Letten Foundation). Kreditering: Aslaug Fuchs/AYF