Styret

I 2018-2019 ledes Akademiet for yngre forskere av Katerini Storeng (leder), Jan Magnus Aronsen (nestleder), styremedlemmer Guro Busterud, Kyrre Emblem og Solfrid Bratland-Sanda. Terje Lohndal er ekstern styremedlem.

Styret i Akademiet for yngre forskere. Fra venstre: Guro Busterud, Kyrre Emblem, Magnus Aronsen, Katerini Storeng og Solfrid Bratland-Sanda.
Styret i Akademiet for yngre forskere. Fra venstre: Guro Busterud, Kyrre Emblem, Magnus Aronsen, Katerini Storeng og Solfrid Bratland-Sanda.

Leder, nestleder og styremedlemmer er medlemmer i Akademiet. Styret velges av Akademiets medlemmer for et år av gangen.

Styret kan kontaktes på kontakt@akademietforyngreforskere.no.