Styret

I 2019-2020 ledes Akademiet for yngre forskere av Sofie Høgestøl (leder), Åsmund Husabø Eikenes (nestleder). Interne styremedlemmer er Solfrid Bratland-Sanda,  Ingrid Lossius Falkum og Eivind Valen. Terje Lohndal er eksternt styremedlem. Bjørn Kristian Danbolt tiltrer som generalsekretær 1. februar 2020. 

NyttStyre

Leder, nestleder og styremedlemmer er medlemmer i Akademiet. Styret velges av Akademiets medlemmer for et år av gangen.

Styret kan kontaktes på kontakt@akademietforyngreforskere.no.