Styret

Styret i Akademiet for yngre forskere består av:

Leder: Nils Hallvard Korsvoll
Nestleder: Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim
Styremedlemmer: Irja Ratikainen, Kai Arne Hansen og Mari Myksvoll
Første-vara: Natalia Kucirkova
Andre-Vara: Nora E. H. Mathé

Eksterne styremedlemmer: Marte Eidsand Kjørven og Kjartan Almenning

Marte Eidsand Kjørven er professor ved institutt for privatrett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Kjartan Almenning jobber som leder for ideell og velferdspolitikk hos Abelia.

Generalsekretær er Bjørn Kristian Danbolt

Styret er valgt for perioden 1.november 2022 til 31.oktober 2023.

Fv: Bjørn K. Danbolt, Irja Ratikainen, Natalia Kucirkova, Marte CW Solheim, Nils H. Korsvoll, Kai Arne Hansen, Mari Myksvoll, Nora EH Mathé. Foto: David Jensen / AYF
Fv: Bjørn K. Danbolt, Irja Ratikainen, Natalia Kucirkova, Marte CW Solheim, Nils H. Korsvoll, Kai Arne Hansen, Mari Myksvoll, Nora EH Mathé. Foto: David Jensen / AYF

Leder, nestleder og styremedlemmer er medlemmer i Akademiet. Styret velges av Akademiets medlemmer for et år av gangen.

Kontakt oss her!