Styret

Styret i Akademiet for yngre forskere består av:

Leder: Feroz Mehmood Shah
Nestleder: Nora Elise Hesby Mathé
Styremedlemmer: Aase Kristine Lundberg, Salwa Suliman og Siddharth Sareen
Første-vara: Haley De Korne
Andre-Vara: Kai Arne Hansen

Eksterne styremedlemmer: Kjartan Almenning og Anine Kierulf

Kjartan Almenning jobber som leder for ideell og velferdspolitikk hos Abelia. Anine Kierulf er Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og er også spesialrådgiver hos Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Generalsekretær er Bjørn Kristian Danbolt

Styret er valgt for perioden 19.oktober 2023 til 17.oktober 2024.

Styret i AYF. F.v. Siddharth Sareen, Kjartan Almenning, Haley De Korne, Aase k. Lundberg, Nora E.H. Mathé, Anine Kierulf, Kai Arne Hansen, Feroz M. Shah, Salwa Suliman og Bjørn Kristian Danbolt
Styret i AYF. F.v. Siddharth Sareen, Kjartan Almenning, Haley De Korne, Aase k. Lundberg, Nora E.H. Mathé, Anine Kierulf, Kai Arne Hansen, Feroz M. Shah, Salwa Suliman og Bjørn Kristian Danbolt

Leder, nestleder og styremedlemmer er medlemmer i Akademiet. Styret velges av Akademiets medlemmer for et år av gangen.

Her kan man se en oversikt over tidligere styrer i Akademiet for yngre forskere.

Kontakt oss her!