Styret

Styret i akademiet for yngre forskere består av:

Leder: Jonas Stein
Nestleder: Kjersti Lohne
Styremedlemmer: Aike Peter Rots, Anne Tjønndal og Irja Ida Ratikainen
Første-vara: Mari Ellen
Andre-Vara:  Nils Hallvard Korsvoll

Eksterne styremedlemmer: Eirik Holmøyvik og Kjartan Almenning

Styret er valgt for perioden 1.november 2021 til 31.oktober 2022, med unntak av Kjartan Almenning som er valgt for to perioder frem til 31.oktober 2023.

AyfStyre2021

Leder, nestleder og styremedlemmer er medlemmer i Akademiet. Styret velges av Akademiets medlemmer for et år av gangen.

Kontakt oss her!