Nyheter

Vintersamling på Det Norske Videnskapsakademi – med besøk av Ola Borten Moe og gode diskusjoner om året foran oss  

19. januar avholdt vi kalenderårets første samling med vår årlige Vintersamling. I år, som i fjor, ble…

Les mer

AYF med ny politikk om språk- og språkbruk i akademia

Forskningen og norsk akademia blir stadig mer global, noe som har fått følger for norsk som akademisk…

Les mer

Nytt år – nytt arbeidsprogram – nye mål og ambisjoner  

Godt nyttår! Vi ser frem til å ta fatt på et nytt og ambisiøst arbeidsprogram i en…

Les mer

Julehelsing frå Akademiet for yngre forskarar

Vi i Akademiet for yngre forskarar vil takke for eit innhaldsrikt og spennande år og ser fram…

Les mer

AYFs innspill til utsynsmeldingen

Regjeringen vil legge frem en melding om fremtidens kompetansebehov før påske 2023 som har arbeidstittelen Utsynsmeldingen. Her…

Les mer

Statement in support of the students, faculty members, and researchers in Iran from the Nordic Young Academies

On Friday 16 September, a young Iranian woman died in the custody of the Iranian police. The…

Les mer

Ny samarbeidsavtale om Lettenprisen

En ny samarbeidsavtale som sikrer Lettenprisen i flere år fremover er inngått English will follow 7.desember inngikk…

Les mer

AYF sterkt imot ny studieavgift for internasjonale studenter

Internasjonal kunnskapsutveksling er viktigere enn på lenge og en studieavgift vil skape større barrierer for dette 7.desember…

Les mer

AYF med flere innspill til Forskningsrådets plan for rekruttering og tidlig karriere

AYF har avgitt høringsinnspill til Forskningsrådet sin plan for rekruttering og tidlig karriere Å sikre gode og…

Les mer

AYF særs nøgde med at FRIPRO-sikras i 2023

Akademiet for yngre forskere (AYF) er særs nøgde med at regjeringa har funne nye 1.6 milliardar til…

Les mer

Møt det nye styret i AYF

Styret i perioden 2022-2023 ble valgt på AYFs generalforsamling 20. oktober. Bli bedre kjent med de her….

Les mer
NTNU hovedbygg

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

Masterstudenter er våre yngste forskere og Akademiet for yngre forskere (AYF) ser derfor med stor uro på…

Les mer