Nyheter

AYFs reaksjon på Utsynsmeldingen

I dag la regjeringen fram Utsyn over kompetansebehovet i Norge. To av hovedmomentene i meldingen er at…

Les mer

Les årsrapporten for 2022 og alt vi oppnådde i fjor

2022 var et svært spennende og begivenhetsrik år. Les noen av våre høydepunkter her, og hele årsrapporten…

Les mer

Nestleiar Marte C.W. Solheim ny pro-rektor ved Universitetet i Stavanger

Marte Solheim har av styret i UiS blitt ansatt som ny pro-rektor for innovasjon og samfunn. Vi…

Les mer

DKNVS sin pris til yngre forskere til AYF-medlem Siddharth Sareen

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (DKNVS) vitenskapelige priser til yngre forskere for 2023 går til AYF-medlem Siddharth…

Les mer

Vintersamling på Det Norske Videnskapsakademi – med besøk av Ola Borten Moe og gode diskusjoner om året foran oss  

19. januar avholdt vi kalenderårets første samling med vår årlige Vintersamling. I år, som i fjor, ble…

Les mer

AYF med ny politikk om språk- og språkbruk i akademia

Forskningen og norsk akademia blir stadig mer global, noe som har fått følger for norsk som akademisk…

Les mer

Nytt år – nytt arbeidsprogram – nye mål og ambisjoner  

Godt nyttår! Vi ser frem til å ta fatt på et nytt og ambisiøst arbeidsprogram i en…

Les mer

Julehelsing frå Akademiet for yngre forskarar

Vi i Akademiet for yngre forskarar vil takke for eit innhaldsrikt og spennande år og ser fram…

Les mer

AYFs innspill til utsynsmeldingen

Regjeringen vil legge frem en melding om fremtidens kompetansebehov før påske 2023 som har arbeidstittelen Utsynsmeldingen. Her…

Les mer

Statement in support of the students, faculty members, and researchers in Iran from the Nordic Young Academies

On Friday 16 September, a young Iranian woman died in the custody of the Iranian police. The…

Les mer

Ny samarbeidsavtale om Lettenprisen

En ny samarbeidsavtale som sikrer Lettenprisen i flere år fremover er inngått English will follow 7.desember inngikk…

Les mer

AYF sterkt imot ny studieavgift for internasjonale studenter

Internasjonal kunnskapsutveksling er viktigere enn på lenge og en studieavgift vil skape større barrierer for dette 7.desember…

Les mer