Nyheter

Two wonderful days with the Letten Prize and Nordic Baltic Meeting 

We had two exciting meetings back-to-back as we honored the Letten Prize winners and hosted the Nordic…

Les mer

The Young Academy of Norway will host the 2023 Nordic Baltic Meeting for Young Academies  

Over 35 participants from all the Nordic and Baltic countries will visit Oslo for an exciting meeting…

Les mer

Welcome to Young Researchers Night 2023!

The Young Academy of Norway are excited to announce that we will host Young Researchers Night (YRN)…

Les mer

AYF på Arendalsuka 2023

AYF sterkt tilstede under Arendalsuka og satte norsk forskningspolitikk på kartet AYF deltok på Arendalsuka fra 15-17.august…

Les mer

God sommer fra oss i AYF    

Vi i Akademiet for yngre forskere tar ferie i juli og ønsker dere alle en riktig god…

Les mer

Joint Statement: The Nordic Young Academies express profound concern regarding the current state of Nordic Research Policies

The Nordic Young Academies express profound concern regarding the current state of Nordic Research Policies, characterized by…

Les mer

Mykje godt og ein del igjen i ny UH-lov  

– Me er glade for tydeleggjering av institusjonane sitt ansvar for akademisk ytringsfridom, men ventar stadig på…

Les mer

Lettenprisen for 2023 til Paula Moraga

Årets Lettenpris går til spansk forsker som vil forhindre nye pandemier med banebrytende overvåkingsverktøy Prisen deles i…

Les mer

The Letten Prize for 2023 to Dr. Paula Moraga

The Norwegian Letten Prize of the year is awarded to a Spanish researcher dedicated to preventing new…

Les mer

Greetings from Global Young Academy’s International Conference of Young Scientists and Annual General Meeting in Kigali, Rwanda!

The Young Academy of Norway made a notable and prominent presence at the thrilling GYA meeting that…

Les mer

AYFs forventinger til regjeringens handlingsplan for norsk fagspråk

14.juni kl. 12.30 legger Regjeringen ved forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kultur- og likestillingsminister…

Les mer

Arendalsuka 2023: Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høgskolene?

Akademiet for yngre forskere sammen med Det Norske Videnskaps-Akademi,og Universitets- og høgskolerådet inviterer til debatt under Arendalsuka…

Les mer