Politikk

For å ha et felles og aktuelt utgangspunkt for dette politiske arbeidet har vi utviklet fire overordnede dokumenter som ligger til grunn for hva Akademiet for yngre forskere mener og gjør. Plattformen angir et felles grunnlag, overordnede prinsipper og retning for AYFs arbeid og innspill i media, høringer, uttalelser og annet. Her kan du lese alle dokumentene som en samlefil med grafisk utforming eller som en ren tekstfil i PDF. Du kan også gå inn på hvert av de ulike kapitlene i plattformen nedenfor.