Innledning

AYFs vedtekter slår fast at vi, blant annet, skal fremme verdiene av kunnskap og fri forskning i samfunnet og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsutvikling i Norge og i verden. Dette er videre konkretisert i AYFs strategi (2022-2026),med punkt om å arbeide for å bedre norsk forskningspolitikk og fremme forskning, i det offentlige rom og i samarbeid med ledende forskningspolitiske aktører.

For å ha et felles og aktuelt utgangspunkt for dette politiske arbeidet har vi utviklet en plattform som ligger til grunn for hva AYF mener og gjør. Plattformen angir et felles grunnlag, overordnede prinsipper og retning for AYFs arbeid og innspill i media, høringer, uttalelser og annet. Plattformen er organisert etter fire tema: Karriere og forskerrollen, forskningskvalitet, forskningsetikk, og likestilling, mangfold og inkludering. Disse er grunnpilarene for AYFs politiske arbeid og samler de viktigste spørsmålene og utfordringene for yngre forskere nå. I noen tilfeller er det overlapp mellom temaene, men dette viser bare at visse sakskompleks er relevante i flere sammenhenger.

De første politiske notatene til AYF ble utarbeidet høsten 2020. Denne nye versjonen ble revidert i løpet av 2023 og vedtatt over to omganger på henholdsvis Høstsamlingen i oktober 2023 og vintersamling januar 2024.

Til slutt har AYF også i noen tilfeller skrevet politiske notat om konkrete tema eller problemstillinger, som svarer til spesifikke utfordringer eller situasjoner, nasjonalt eller internasjonalt. Disse er da noe annet enn den overordnede plattformen, og er derfor samlet under Øvrig politikk.

Den politiske plattformen ble vedtatt over to omganger på AYF sin Høstsamling 20.10.2023 og vintersamling 17.01.2024. Hele plattformen og øvrig politikk i AYF kan leses på vår nettside.