KUF

Konkurransen unge forskere er tilbake

Felles pressemelding fra Akademiet for yngre forskere og Forskningsrådet 13.okt. 2023

Vi har gleden av å meddele at Konkurransen Unge forskere vil gjenopptas fra 2024 i regi av Akademiet for yngre forskere (AYF).

Konkurransen Unge Forskere er en tverrfaglig konkurranse for ungdom, primært fra videregående skole, men også ungdomsskolen deltar. Konkurransen har mer enn 50 års historie i Norge og er en av Europas eldste i sitt slag.

Rundt 150 elever deltar hvert år, og 25 finalister vinner pengepriser og reisepriser. Konkurransens målsetninger er å skape begeistring, interesse og engasjement for forskning hos unge, og å gi muligheter og nettverk til unge talenter.  På sikt er det også et ønske om at dette initiativet vil stimulere til forskningsinteresse.

Grunnet virksomhetskutt i Forskningsrådet høsten 2022 ble KUF lagt ned, og Norge ville da bli det eneste landet i Europa uten en slik konkurranse. Gjennom gode samtaler og mobilisering det siste året ble det høsten 2023 enighet mellom Akademiet for yngre forskere, Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet om at konkurransen gjenopptas og skal drives videre av AYF. Finansiering for 2024 er nå på plass og vi ser nå frem til å få til en konkurranse allerede våren 2024.

Beslutningen sluttes opp med stor begeistring i AYF og generalsekretær i AYF, Bjørn Kristian Danbolt sier:

“Vi er svært begeistret og takknemlige for å kunne overta Konkurransen Unge Forskere. Norge trenger en slik konkurranse. I en tid hvor forskningen er under press både nasjonalt og internasjonalt er en slik arena for forskning viktigere enn på lenge”.

 “Vi vil være en utadrettet aktør og nå så mange skoler og elever som mulig, og skape en bred og tverrfaglig konkurranse”.

Generalsekretær i AYF, Bjørn Kristian Danbolt. Foto: John T. Tollefsen/AYF

“Vi ønsker å bygge videre på det gode arbeidet som Forskningsrådet har gjort i flere år, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid”

– Nils Hallvard Korsvoll og Marte CW Solheim, avtroppende ledelse i AYF.

Nils Hallvard Korsvoll og Marte C. W. Solheim. Foto AYF. 

I Forskningsrådet er det også stor glede:

“Vi er veldig glade for at Akademiet for yngre forskere skal drive Konkurransen Unge forskere videre. Rekruttering til forskning er viktig, og konkurransen når ut til unge som står foran viktige valg i livet og gir muligheter til å prøve seg som forsker med sitt eget prosjekt»,

– administrerende direktør i Forskningsrådet”, Mari Sundli Tveit.

Mari Sundli Tveit. Foto: Thomas Keilman/Forskningsrådet

Akademiet for yngre forskere er et uavhengig, tverrfaglig og mangfoldig nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling blant yngre forskere. AYF har rundt 40 medlemmer som arbeider over hele Norge og representer en stor faglig bredde.

AYF arbeider for å fremme verdiene av kunnskap og fri forskning i samfunnet, og være en pådriver for nyskapende forskningsformidling. AYF programfestet at de skal jobbe for nyskapende forskningsformidling – særlig rettet mot barn og unge.

AYF er en del av stor internasjonal bevegelse av unge akademier hvor flere av disse organiserer forskningsformidling mot barn og unge.

Ønsker flere samarbeidspartnere

AYF ser frem til å drive konkurransen fremover, men ønsker gjerne flere samarbeidspartnere for å skape en bredest mulig forankring.

Vil din skole delta?

Ta kontakt med generalsekretær i AYF

AYF har som mål at ny prosjektkoordinator vil være på plass ved nyttår 2024.

Neste Konkurranse vil gjennomføres våren 2024. Mer informasjon kommer på www.akademietforyngreforskere.no og konkurransen sine nettsider.

Fra den internasjonale konkurransen for unge forskere i London i juli 2022 hvor Norge stilte med tre representanter. Foto: Anne Riiser/Forskningsrådet

For presse:

Akademiet for yngre forskere

Bjørn Kristian Danbolt

Generalsekretær

Tlf: 922 90 263 / bjorn.danbolt@yngreforskere.no

Nils Hallvard Korsvoll

Avtroppende leder

Tlf: 411 04 587 / nils.korsvoll@uia.no

Forskningsrådet

Christian Haug-Moberg

Pressesjef

Tlf 97672419/ chh@forskningsradet.no ,