Foto: John Trygve Tollefsen

AYF-medlem Siddharth Sareen vinner av Nils Klim-prisen

Vi er stolte over at AYF-medlem Siddharth Sareen er vinneren av årets Nils Klim-pris!   

Nils Klim-prisen tildeles yngre forskere fra/i Norden under 35 år, for fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Prisen er tilknyttet Holbergprisen.

Sareen vinner prisen blant grunnet hans imponerende karriere så lagt er bygget på en tverrfaglig basis hvor samfunnsvitenskap og humaniora møter teknologi og klimavitenskap.

Sareen har vært medlem av Akademiet for yngre forskere siden oktober 2020, og styremedlem i perioden 2023-2024. Han er til daglig professor i miljø og energi ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger.

Utdrag fra priskomiteen begrunnelse:

«Professor Sareens allsidighet og vide perspektiver gjenspeiles også i måten han arbeider i
prosjekter på — av og til som en eneforsker, men også ofte som del av team som kan romme alt fra
to til 36 deltakere. Det sistnevnte er tilfelle i en artikkel publisert i tidsskriftet Energy Research and
Social Science 2022. Den bærer tittelen “Beyond technology: A research agenda for social sciences
and humanities research on renewable energy in Europe”. Tittelen reflekterer godt Sareens
akademiske arbeid, men med det viktige forbehold at hans forskning også omfatter områder
utenfor Europa. Hans arbeid eksemplifiserer det globalt viktige i å etablere et kritisk og interaktivt
forhold mellom forskning, teknologi og industri i en livsnødvendig søken etter fornybare og
bærekraftige former for energi»

Les mer om Nils-Klim prisen på deres nettside og hele priskomiteens begrunnelse på denne siden

Les mer om Siddharth Sareens forskning på vår medlemsside 

Nils Klim Logo