Fra vårsamlingen på Hamar Foto: Bjørn K.Danbolt/AYF

Vårsamling på Hamar

Vi hadde to lærerike dager ved Mjøsas bredd 

 20-21.mars gjennomførte vi vår årlige vårsamling og i år ble denne lagt til Høgskolen i Innlandet på Hamar hvor to av våre medlemmer i Kai Arne Hansen og Anna Drożdżowicz jobber. Dette var første gang Akademiet besøkte Hamar og Høgskolen i Innlandet.   

Akademisk lederskap på agendaen  

Tema for dag 1 på samlingen var Akademisk lederskap. Blant AYF sine medlemmer er det en stor andel som har ledererfaring, både fra større og mindre prosjekter. Likevel er det lite kursing og som ung forsker blir man ofte kastet ut i det når man begynner med lederoppgaver.   

Fire av våre medlemmer i Hilde Reinertsen, Kai Arne Hansen, Anna Drożdżowicz og Aike Rots delte sine erfaringer fra ulike former for prosjektledelse. Det ble også en god gruppediskusjon, med mål om å lage noen prinsipper for hva AYF mener er godt akademisk lederskap.  

På ettermiddagen tok noen spreke forskere joggeskoene fatt og tok turen ut til Domkirkeodden. På kvelden tok vi opp Aida Cuni-Sanchez som deltok på sin første samling med AYF.  

Panelsamtale om akademisk lederskap. F.v. Hilde Reinertsen, Aike Rots, Kai Arne Hansen og Anna Drożdżowicz. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF 
Gruppearbeid om akademisk lederskap. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF
Noen spreke forskere på tur ved Domkirkeodden. Foto: Bjørn K. Danbolt

Internasjonalt arbeid og erfaringsutveksling om søknadsskriving  

Dag 2 var vi på Campus Hamar på Høgskolen i Innlandet.  

Marius Korsnes og Aase Kristine Lundberg delte sine erfaringer om å søke og motta tilskudd fra henholdsvis ERC og NFR. Vi diskutere videre AYF sin internasjonale profil og hvordan AYF skal jobbe internasjonalt fremover. AYF har vært en aktiv bidragsyter internasjonalt de siste to årene og dette skal vi fortsette å være.   

Vi takker for to fine dager på Hamar og ser frem til neste samling 31.mai som er lagt til Blindern i Oslo.  

God påske fra alle oss i Akademiet for yngre forskere 

Marius Korsnes deler sine erfaringer med å søke ERC Starting Grant. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF
AYF ved Mjøsa 20.mars. Foto: Bjørn K.Danbolt/AYF
AYF på HINN 21.mars. Foto: Birger Berge/AYF