Aida Cuni-Sanchez

«Jeg ønsker å bidra til å forbedre sammenhengen mellom vitenskap og politikk med hensyn til klimaendringer»

Kort fortalt – hva forsker du på?
Jeg studerer hvordan tropiske skoger fungerer, hvilke arter som er der, hvordan trær vokser og dør, hvordan de bidrar til å dempe klimaendringer, og hvordan de påvirkes av klimatiske endringer, som tørke. Jeg studerer også hvordan urfolk bruker tropiske skoger, for eksempel til mat eller som medisin, og hvordan vi kan integrere dem og deres kunnskap i bærekraftig forvaltning av disse skogene.

Hva er de mest spennende problemstillingene innenfor ditt fagfelt?
Innen mitt fagfelt er hovedutfordringen å få forstå hvordan tropiske skoger fungerer i detalj, før de forsvinner. Det er mange arter, mange interaksjoner, mange ting som henger sammen, for eksempel hvordan skyskoger skaper sitt eget klima, og når skogen først er hugget, kan den aldri dyrkes ut igjen.

Hvorfor og hvordan ble du interessert i ditt forskningfelt?
Da jeg gikk på bachelorstudiet, fikk jeg muligheten til å delta på et feltkurs på Madagaskar. Jeg var ekstremt imponert over regnskogen; det var fullt av interessante planter og dyr. Men jeg ble også veldig imponert over hvor lite regnskog som var igjen på Madagaskar, og hvor fattige menneskene som bodde i nærheten var. Det var da jeg bestemte meg for å fokusere karrieren min på problemet, på å bidra til å forstå og bevare regnskogene, men uten å ekskludere lokalbefolkningen.

Hvordan ser din forskerhverdag ut?
Jeg tilbringer noen måneder hvert år i regnskogen, camper midt i ingensteds, ved en bekk, så vi kan bruke vannet til matlaging og dusjing. I et stykke regnskog på størrelse med en fotballbane måler vi diameteren og høyden på alle trærne, og identifiserer arten. Vi merker trærne slik at de kan måles på nytt hvert 5. år, for å overvåke deres vekst, overlevelse og død. Vi intervjuer også lokalsamfunn om hvordan de bruker og verdsetter regnskogen… veldig forskjellig fra tiden min foran en datamaskin når jeg er tilbake på kontoret mitt i Norge!

Hvilke saker vil du jobbe for gjennom Akademiet for yngre forskere?
Jeg er interessert i å knytte vitenskap og politikk i Norge bedre sammen med hensyn til miljøspørsmål som for eksempel klimaendringer. Jeg er også veldig opptatt av å engasjere meg i vitenskapelig oppsøking: det er avgjørende at allmennheten forstår hva forskere gjør og hvorfor det er relevant. For meg er det også veldig viktig å inspirere unge kvinner til å ta en karriere innen realfag, vi kan gjøre alt menn kan, som å gå lange avstander og tilbringe tid i regnskogen.