God jul fra alle oss i AYF. Bilde tatt på høstsamlingen okt. 2023: Foto. Sebastian Jacobsen/AYF

Julehilsen fra Akademiet for yngre forskere  

Vi i Akademiet for yngre forskere vil takke for et begivenhetsrikt og spennende år og vi ser frem til å fortsette det viktige arbeidet i 2024

2023 har vært et svært innholdsrikt år, med flere begivenheter på rekke og rad. Vi i AYF er fornøyde med alt vi har oppnådd i året vi snart legger bak oss og ønsker å takke alle gode venner og samarbeidspartnere for i år.

I 2023 har vi løftet flere viktige debatter. Vi startet året friskt med å lansere vår politikk for norsk språk- og språkbruk i akademia i januar. Denne var viktig inn mot vårt arbeid opp mot og i etterfølgelse av Regjeringens handlingsplan for norsk fagspråk. Vi løftet også språktematikken opp på det Nordisk-baltiske møtet som vi var vertskap for i september. Her hadde vi gleden av å få en rekke deltakere fra nesten alle nordiske- og baltiske land til Oslo. Dette var et av årets store høydepunkt for oss.

Fra det nordisk-baltiske møtet på DNVA i sept. 2023. Foto: Adrian Nielsen/AYF

Vi har vært meget aktive på den internasjonale arenaen og deltok både på The European Network for Young Academies Meeting (ENYA) i Stockholm i mai og Global Young Academy sin internasjonale årskonferanse i Kigali, Rwanda i juni. Her var blant annet den akademiske friheten tema for møtet. Dette er tema vi har jobbet med over flere år. Dessverre er det fortsatt under et betydelig press og vi vil fortsette å jobbe med det. Vi belyste dette sammen med våre nordiske søsterakademier i en felles uttalelse i juli 2023, hvor vi uttrykte bekymring for utviklingen i nordisk forskningspolitikk.

I 2023 har vi hatt fire medlemssamlinger, på Det Norske Videnskapsakademi i Oslo i januar, i Kristiansand i mars, på Politihøgskolen i Oslo i juni, og i Trondheim i oktober.

Fra Vintersamlingen i januar 2023. Foto: AYF. 
Deltagere på ENYA-møtet i Stockholm i mai. Foto: Sveriges Unga Akademi

Vi har fremmet flere viktige debatter blant annet under Arendalsuka, vært en aktiv stemme i sektoren og lansert en ny politisk plattform. Vi har også fortsatt med vår faste spalte “Ukens Spørsmål” i Morgenbladet. Vi delte også ut Lettenprisen for tredje gang, denne gangen til den spanske forskeren Paula Moraga.

Vi har tatt opp 10 nye medlemmer og takket av de 12 medlemmene fra 2019-2023-kullet. Vi er nå 41 medlemmer med en bred faglig, geografisk og institusjonell sammensetning.

Vi har også 55 alumni-medlemmer og vi er glade for å ha denne flotte gruppa i ryggen i ei viktig tid framover.

I vår julehilsen for 2022 trakk vi frem hvordan «krigen i Ukraina, opprøret i Iran, energikrise og tøffe økonomiske tider legger eit dystert bakteppe for årets hendingar, og vi vonar dei får ei snarleg løysning». Dessverre er dette fortsatt aktuelle kriser og med krigen på Gaza bidrar dette til et enda dystrere bakteppe. Vi må fortsatt ikke gi opp håpet og vi står sammen med våre venner og kollegaer i solidaritet. Det Norske Videnskapsakademi vil fortsette å ha det ukrainske flagget heist til krigen tar slutt.

Fra utdeling av Lettenprisen 2023. Foto: Thomas Eckhoff. 

2024 blir også et meget spennende år. Vi har et ambisiøst arbeidsprogram som vi ser frem til å ta fatt på, og vi har planer om en rekke samlinger og arrangementer. Blant annet vil vi utvide sekretariat med en person, og vi ser frem til å få vår nye prosjektkoordinator Birger Berge på plass i februar. Vi har også tatt over ansvaret for Konkurransen unge forskere, og vi planlegger en storstilt finale på Deichman i Bjørvika i april. Dette gleder vi oss til!

Før vi tar fatt på det nye året blir det fint med juleferie og vi ønsker å takke for det gamle.

Vi vil ønske dere alle en riktig god og fredelig julehøytid og godt nytt år!

På vegne av Akademiet for yngre forskere

Feroz Mehmood, Nora Elise og Bjørn Kristian