AYFs medlemmer på sommersamlingen på Politihøgskolen, juni 2023

Sommersamling på Politihøgskolen i Oslo og Alumnitreff på Blindern

Juni måned startet på best mulig vis med en lærerik og spennende sommersamling på Politihøgskolen i Oslo.  

For første gang la AYF en av sine samlinger til Politihøgskolen (PHS). Over halvparten av våre medlemmer hadde tatt til Majorstua hvor vårt medlem Katrine Holter, som arbeider på PHS, hadde stelt i stand et innholdsrikt og tankevekkende program.  

PHS er i en særstilling i norsk høyere utdanning siden det er eneste høgskolen som er direkte underlagt Justisdepartementet. Dette til forskjell fra resten av universitets- og høgskolesektoren, som har Kunnskapsdepartementet som sitt departement. Dette ble også vektlagt av rektor ved PHS Nina Skarpnes som hilste oss.  

Rektor på Politihøgskolen Nina Skarpnes hilser AYF. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

Forskning som et viktig verktøy for å skape bedre rutiner  

Første foredragsholder var Asbjørn Rachlew, som fortalte om utviklingen av norsk avhørsteknikk de siste årene. Det var et godt eksempel på hvordan forskning kan forandre en etat til det bedre. Blant annet trakk Rachlew frem metoden K.R.E.A.T.I.V som man kan lese mer om her.  

Asbjørn Rachløw. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

Birgitte Ellefsen holdt et spennende foredrag om historikken til politihøgskolen og vi både omvisning og en gjennomgang i god arrestasjonsteknikk, noe som ikke er hverdagskost for den jevne akademiker. Også når man arresterer folk har forskningen spilt en rolle slik at dette gjøres på en mest mulig human og sikker måte.  

Birgitte Ellefsen. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF
Omvisning og innføring i noen av politiets teknikker. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

Vi hadde også lagt opp til litt “klassisk” AYF-program på sommersamlingen, blant annet fikk vi besøk av seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet Herdis Hølleland, som orienterte og mottok innspill om den nyoppstartede Stortingsmeldingen om Forskningssystemet. Denne vil bli lagt frem i 2025.   

Herdis Hølleland i KD orienterer om stortingsmelding om forskningssystemet. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

Alumnitreff på Blindern 

På kvelden var tok vi den korte turen opp fra Majorstuen til Niels Henrik Abels Hus på Blinderen. Vi har etablert en tradisjon at tidligere medlemmer i AYF er invitert til dette. Det var en god gjeng med både medlemmer og alumnier som møttes.  

Vi takker for nok en strålende samling og gleder oss til neste samling allerede. Men først blir det deilig med sommeren.   

Nils Korsvoll orienterer både nåværende og tidligere medlemmer om ståa i AYF per juni 2023. Foto Bjørn K. Danbolt/AYF
AYFs medlemmer på sommersamlingen 2023. Foto: Herdis Hølleland/AYF 

Kunne du tenke deg å være med på neste samling som er i Trondheim 19-20.oktober? På denne samlingen vil neste kull med medlemmer i AYF bli tatt opp. Hvis du vil bli en av de kan man søke medlemskap nå innen fristen 11.juni. Les hele utlysningsteksten her.