En av flere voteringer ifbm vår generalforsamling. Foto: Sebastian Jacobsen/AYF

AYF med ny politisk plattform 

Vi lanserer ny politisk plattform! Plattformen belyser utfordringer og foreslår løsninger innenfor flere viktige saksområder i norsk forskning og høyere utdanning. 

På Høstsamlingen 20.oktober vedtok våre medlemmer en ny politisk plattform. Denne erstatter de politiske notatene som ble vedtatt høsten 2020. Plattformen er laget etter nesten ett års arbeid i AYF.  

Fire temaer som danner grunnpilaren i AYFs politiske arbeid 

Plattformen er organisert rundt fire temaer som danner grunnpilarene for AYFs politiske arbeid. De samler de viktigste spørsmålene og utfordringene for yngre forskere nå. De fire temaene er:  

I tillegg er det en egen innledning til plattformen som kan leses her.  

Viktig målsetning i AYF 

AYFs vedtekter slår fast at vi, blant annet, skal fremme verdiene av kunnskap og fri forskning i samfunnet og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsutvikling i Norge og i verden. Dette er videre konkretisert i AYFs strategi (2022-2026), med med formål å  arbeide for å bedre norsk forskningspolitikk og fremme forskning, i det offentlige rom og i samarbeid med ledende forskningspolitiske aktører. 

Plattformen angir et felles grunnlag, overordnede prinsipper og retning for AYFs arbeid og innspill i media, høringer, uttalelser og annet. 

Ser fram til å arbeide med politikken i en viktig tid fremover 

“AYFs politiske plattform blir lansert i en brytningstid for norsk forskning. Vi er nå to år inne i inneværende stortingsperiode. Med både regjeringens politikk og trender for øvrig, ser vi en økt politisk styring av sektoren som er bygd på kortsiktige løsninger. Her vil vi komme med flere løsningsforslag” sier leder i AYF Feroz M. Shah 

Han følger opp med  

“Allerede nå begynner flere viktige prosesser opp mot Stortingsvalget i 2025. Partiene skal lage sine programmer for neste stortingsperiode og vi vil jobbe for flere av løsningene vi foreslår her blir tatt med i disse viktige dokumentene. Forskningen må komme høyere på agendaen i valget om under to år”   

Les hele AYFs politiske plattform her:

For presse:  

Feroz M. Shah 

Leder i Akademiet for yngre forskere 

Tlf: 402 13 030 

f.m.shah@ifikk.uio.no

Leder i AYF Feroz M. Shah. Foto John T. Tollefsen
AYFs medlemmer okt. 2023. Foto øverst fra høstsamlingen i Trondheim i okt. 2023. Begge foto: Sebastian Jacobsen/AYF