HK dir

AYF kritiske til flere punkter i vårt høringssvar til HK-dir sitt forslag til forskrift

AYF stiller seg kritiske til flere av forslagene i HK-dir sitt forslag til ny forskrift for undervisning- og forskningsstillinger- og rekrutteringsstillinger 

Tidligere i år sendte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir) ut sitt forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger- og rekrutteringsstillinger på høring. Her finner du de viktigste punktene i vår høringsuttalelse:  

Kritiske til strengere språkkrav 

AYF er sterkt kritiske til strengere språkkrav (nivå B2)- AYF mener språkopplæringskravet som foreslås for utenlandske stipendiater og postdoktorer er lite gjennomtenkt og bør fjernes fra forskriften. I AYF sitt politisk notat om språk og språkbruk i akademia foreslo vi derfor å erstatte standardiserte språkkrav med en individuelt tilpasset progresjonsplan som bør avtales mellom arbeidstakeren og institusjonen. En slik progresjonsplan vil kunne inneholde tydelige forventninger om hvilket språknivå som bør oppnås etter hvert steg og hvordan institusjonen skal legge til rette for det

Uenige forslaget om økte forskningskrav etter endt doktorgrad for å bli førsteamanuensis  

I forskriften har HK-dir foreslått at det er et nytt krav om forskningserfaring utover eget doktorgradsprosjekt for å bli førsteamanuensis. AYF er uenige dette forslaget og mener at det institusjonaliserer et karrierehull mellom stipendiatstilling og førsteamanuensis. Det er i dag allerede utfordrende for ferske doktorer å gå rett fra stipendiatstillinger til førsteamanuensisstillinger. Med dette forslaget vil det bli umulig.  

Imot endringer i sakkyndig komite  

Vi fraråder å gjennomføre forslaget om at kun 2 av 3 medlemmer i sakkyndig komite trenger å ha kompetanse innen søkerens fagfelt. Vi anbefaler at alle tre må ha kompetanse innen fagfeltet, men at minst en er ekstern.  

Les AYF-leder Feroz Shah kommentere dette forslaget i denne nettsaken i Khrono.  

Les hele vår høringsuttalelse  

For presse 

Feroz M. Shah  

Leder i Akademiet for yngre forskere  

Tlf: 402 13 030  

f.m.shah@ifikk.uio.no 

Foto: John T. Tollefsen/AYF

Arbeidsgruppen for å utarbeide forslaget har bestått av: Feroz M. Shah, Ragnhild I. Jacobsen, Marte Haaland, Pierre Lison, Ingvild Reymert og Bjørn Kristian Danbolt