AYFs medlemmer på Vintersamling på DNVA. Foto: Anne Helene Bakke/AYF

Vintersamling på Det Norske Videnskapsakademi – med besøk av Ola Borten Moe og gode diskusjoner om året foran oss  

19. januar avholdt vi kalenderårets første samling med vår årlige Vintersamling. I år, som i fjor, ble denne gjennomført i de ærverdige lokalene til Det Norske Videnskapsakademi. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ole Borten Moe gjestet samlingen vår. Han innledet om handlingsrommet i Norsk økonomi og regjeringens mål for forskning- og høyere utdanning i Norge. I tillegg ble Regjeringens 15 punkts «oppusingsplan» tatt opp. Dette ble også tatt opp under Kontaktkonferansen til Kunnskapsdepartementet 10.januar, og som man kan lese mer om i Khrono sin dekning av saken.

Borten Moe ble utfordret på to forberedte kommentarer fra våre medlemmer Anders Kvellestad og Nils Hallvard Korsvoll om henholdsvis midlertidighet i akademia og tillitsreformen.

Videre var det flere spørsmål fra salen og Borten Moe ble en halvtime over tiden for å svare på alle sammen. Vi takker for besøket og vil være en både en konstruktiv og kritisk stemme til hvordan oppussingsprosjektet til Borten Moe vil være fremover.

Generalsekretær i DNVA Gunn Elisabeth Birkelund hilser AYF. Foto: Bjørn K. Danbolt – AYF 
Ola Borten Moe innleder. Foto: Anne Helene Bakke/AYF
Foto: Anne Helene Bakke / AYF

«Betre saman» og arbeid med politiske notater

Siden vi kun møtes fire ganger i året, brukte vi en del tid på å bli enda bedre kjent, gjennom interessant diskusjoner. Videre var det gruppearbeid med AYFs fire politiske notater som vi har som mål å revidere og oppdatere i løpet av året.

Vi takker for en flott første samling i 2023 og gleder oss til våre neste samlinger som vil være vårsamlingen i Kristiansand i mars, sommersamling på Politihøgskolen i Oslo i juni og høstsamling i Trondheim i Oktober.

F.v: Nils H. Korsvoll (leder AYF), Ola Borten Moe, Marte CW Solheim (nestleder AYF) og Gunn Elisabeth Birkelund (generalsekretær DNVA). Foto: Anne Helene Bakke/AYF
Foto: Bjørn K. Danbolt/ AYF
Gruppearbeid med AYFs politiske notater. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF 
AYFs medlemmer på Vintersamling. Foto: Anne Helene Bakke/AYF