12NyeMedlemmer

Møt våre 12 nye medlemmer!

I høst tar AYF opp 12 nye medlemmer for perioden 2019-2023. I den nye perioden vil Akademiet til sammen ha 34 medlemmer, bredt fordelt mellom ulike forskningsinstitusjoner.

Akademiet for yngre forskere er et nasjonalt akademi med ambisjon om å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt. Akademiet søker å være tverrfaglig og tverrsektorielt sammensatt, samt å reflektere kjønnsbalansen blant dagens yngre forskere. Organisasjonen ønsker også å reflektere den internasjonale sammensetningen blant yngre forskere i Norge, så godt det lar seg gjøre med norsk som arbeidsspråk.

De 12 nye medlemmene i Akademiet er:

Alexander H. Sandtorv (Universitetet i Oslo)

Anne Tjønndal (Nord Universitet)

Jonas Stein (Universitetet i Tromsø)

Jørgen Bølstad (Universitetet i Stavanger)

Lina Ingeborgrud (NTNU)

Malgorzata A. Cyndecka (Universitetet i Bergen)

Marte C. W. Solheim (i Stavanger)

Michael A. Riegler (Simula)

Nils Hallvard Korsvoll (Universitetet i Agder)

Ragnhild F. Dale (Vestlandsforsking)

Simen Å. Ellingsen (NTNU)

Thomas Gjesteland (Universitetet i Agder).

Kvaliteten på årets søkere var svært høy, og de valgte medlemmene representerer en god bredde i både geografi, fagfelt og institusjonssektor. Det var klar enighet om at samtlige av de tolv nye medlemmene vil berike Akademiet for yngre forskere med både faglig tyngde og engasjement for forskningspolitikk og formidling.

De nye medlemmene deltar på høstens akademisamling der blant annet arbeidsplaner for det kommende året skal lages.

I løpet av de neste ukene kan du bli bedre kjent med de nye medlemmene på nettsiden til Akademiet for yngre forskere og via Akademiets Facebook- og Twitterside. Alle vil få en utvidet forskerprofil slik at du kan lære mer om hva de forsker på og deres vei inn i forskningen.

Kort om søknadsprosessen

Innvalgskomiteen har bestått av fire av Akademiets medlemmer (Sofie Snipstad, Eivind Valen, Alexander Refsum Jensenius, Marte Blikstad-Balas) og to eksterne medlemmer: Marianne Aasen, research director ved Simula og Eirik Holmøivik, professor ved det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Bergen. Basert på søknadene valgte komiteen ut 17 kandidater som ble intervjuet i mindre grupper.

Intervjukomiteen la vekt på søkernes engasjement for formidling og forskningspolitikk, samt deres tanker rundt hva Akademiets rolle bør være, potensial for videre utvikling og muligheter for egne bidrag.