Alexander H. Sandtorv

Kort fortalt – hva forsker du på?

Jeg designer og bygger nye molekyler. På laboratoriet utvikler jeg metoder for å danne nye kjemiske bindinger, nesten som en verktøykasse. Dette kalles overordnet for syntetisk kjemi. Molekylene vi lager er helt nye og har aldri vært beskrevet før, verken i naturen eller i laboratoriet! De nye molekylene er interessante fordi de kan ha biologisk aktivitet. Jeg jobber derfor sammen med biologer, molekylærbiologer og medisinere for å se hvordan molekylene våre kan brukes i kreftbehandling eller som flunkende ny antibiotika. 

Hva er de mest spennende problemstillingene innenfor ditt fagfelt?

Mitt fagområde er midt i en omstilling, og trolig en renessanse. Organisk kjemi har tidligere fokusert på det molekylære perspektivet, å forstå hvordan et molekyl oppfører seg, eller hvordan vi kan lage det bestemte molekylet på laboratoriet. Men nå preges faget mer og mer av store, globale problemstillinger. Kjemi vil utvilsomt spille en stor rolle i utviklingen av løsningene – og da må faget også spille på lag med andre fagdisipliner. En av de mest spennende problemstillingene er derfor hvordan kjemi skal være med å løse kreftgåten, lage framtidens drivstoff, eller helt nye, miljøvennlige materialer. Det er ikke en dag som går forbi uten at jeg nesten mister pusten av hvor spennende disse utfordringene er. 

Hvorfor og hvordan ble du interessert i ditt forskningfelt?

Jeg har alltid vært naturviter. Som barn gjorde jeg eksperimenter på barnerommet hvor jeg ekstraherte blekk fra tusjer, og så hva som skjedde med egg når de råtnet. Beklager mamma! Jeg har alltid vært fascinert av naturen, av alle de skjulte verdenene som finnes der ute: under havet, i verdensrommet, og på mikroperspektiv i partiklenes underlige verden. At jeg skulle bli naturviter var derfor ingen overraskelse. 

Det er derimot litt tilfeldig at det ble akkurat kjemi, for jeg likte det opprinnelig ikke da jeg gikk på videregående. Jeg kom opp i muntlig eksamen, og det var da jeg forberedte meg at det gikk opp et lys. Det var et eureka-øyeblikk. Hele verden ble annerledes, som om jeg hadde fått en fjerde dimensjon i synet mitt. Helt hverdagslige fenomener og observasjoner fikk en ekstra dybde. Jeg hadde hentet nedkjølte matvarer fra kjøleskapet utallige ganger – men plutselig forstod jeg hvorfor kjøleskapet var kaldt. Jeg har pustet hele livet, men nå forstod jeg hvordan lungene mine kan plukke opp oksygen fra luften. Tenk det! Hvert eneste pust ble noe nytt. Jeg ble fenget, forelsket til og med. Og på universitetet gikk jeg inn i et partnerskap med kjemien. 

Hvordan ser din forskerhverdag ut?

Jeg har min egen forskningsgruppe som består av bachelor-, master- og phd-studenter. En av mine viktigste oppgaver å veilede og inspirere studentenes forskning. Mye av dagen min tilbringer jeg derfor med studentene, og det er en av de beste aspektene ved jobben min som forsker. Det er teamet mitt som på mange måter føles som mine kollegaer og viktigste partnere. Jeg elsker når studentene oppdager noe. Når de virkelig har utforsket noe nytt, noe spennende, noe uventet. For et privilegium å få jobbe med det ukjente hver eneste dag!

Dagen min er også full av tekst. Jeg leser artikler og resultater fra hele verden. Jeg jobber også mye med tekst selv, og skriver både forskningsartikler, lærebøker og populærvitenskapelige bøker. 

Hvilke saker vil du jobbe for gjennom Akademiet for yngre forskere?

Jeg er veldig opptatt av formidling. Jeg arbeider selv aktivt med formidling både til barn og unge, samt til allmennheten. Formidlingsarbeidet er veldig viktig i en verden preget av «fake news», og vi som forskere må være aktive deltakere i debattene. AYF har vist en stor vilje for å være en tydelig stemme i samfunnet, og dette ønsker jeg å jobbe for å utvikle. Spesielt viktig er formidlingsarbeidet til barn – framtidens forskere.

Jeg ønsker også å jobbe aktivt for at akademia ikke skal homogeniseres. Det er uhyre viktig at forskerne representerer et vidt spekter, at vi har ulik bakgrunn, at vi representerer ulike minoriteter, kjønnsuttrykk, legninger og overbevisninger.