Vi ser fram til å hedre Lettenprisvinner Paula Moraga 7.september. Collage: Egon Låstad

Lettenprisen for 2023 til Paula Moraga

Årets Lettenpris går til spansk forsker som vil forhindre nye pandemier med banebrytende overvåkingsverktøy

Prisen deles i år ut for tredje gang, og går til den spanske forskeren Paula Moraga (41) for sitt banebrytende arbeid med å utvikle stordatateknologi til sykdomsovervåkning som kan fange opp utbrudd av smittsomme sykdommer i tilnærmet sanntid. 

Vil stanse nye pandemier

Juryen begrunner tildelingen slik:

«For hennes banebrytende forskningsambisjoner mot tidlig oppdagelse av epidemier og utforming av kontrollstrategier over hele verden, gjennom utvikling av innovative og kostnadseffektive sykdomsovervåkingssystemer i finere romlige og tidsmessige skalaer enn tilgjengelig for øyeblikket. «

Lettenprisen, som ble etablert i 2018, ønsker å synliggjøre unge forskere som bidrar til å løse store globale utfordringer innen helse, utvikling, miljø og likestilling. Paula Moraga vinner prisen for sitt arbeid med å utvikle mer treffsikre og presise overvåkingsverktøy enn de systemene vi har tilgjengelig i dag. Hun kombinerer matematikk, statistikk og programmering i utviklingen av overvåkingsverktøy som kan fange opp utbrudd av smittsomme sykdommer i tilnærmet sanntid. Den pågående forskningen vil kunne bidra til å forhindre fremtidige pandemier.

«Jeg ønsker å tilby nasjonale helseorganisasjoner et omfattende overvåkingsverktøy som tar i bruk alle tilgjengelige data for at de skal kunne ta velinformerte og gode beslutninger ved sykdomsutbrudd»

Lettenprisvinner 2023 Paula Morega

Moraga er ansatt som forsker på overvåkning av folkehelse ved King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) i Saudi Arabia,

Årets Lettenprisvinner, Paula Morega

Stordata som verktøy 

Moraga arbeider med å integrere flere og utradisjonelle datakilder, også fra sosiale medier, for mer effektiv sykdomssporing. Hun bruker statistiske metoder og beregningsverktøy som gjør det mulig å forstå og analysere sykdommens utvikling, vurdere risikofaktorer, identifisere klynger, måle ulikheter, og evaluere virkningene av tiltak og intervensjoner.

I sitt tidligere arbeid har hun bidratt til å redusere byrden av malaria og kreft i en rekke land, deriblant Malawi, Brasil og Canada. Årets prisvinner tildeles 2,5 millioner norske kroner for sin forskning på sykdomsovervåkning.

Enstemmig jury

En bredt sammensatt internasjonal jury, under ledelse av førsteamanuensis Heidi Holmen fra OsloMet, mener Moragas prosjekt er av stor internasjonal betydning.

«Juryen var enstemmig i sin anbefaling. Prosjektet hennes er ambisiøst, men samtidig gjennomførbart, og er dermed helt i tråd med Lettens visjon. Pengene skal bidra til å utrette noe konkret og kunnskap fra prosjektet vil ha stor verdi globalt»

Juryleder Heidi Holmen 

Årets jury består av forskere med tverrfaglig kunnskap fra 6 ulike land.  Av de 164 søkerne til Lettenprisen sto det igjen fem toppkandidater fra universiteter rundt om i verden, som gis hederlig omtale. Men juryen var ikke i tvil om at Paula Moraga hadde den sterkeste søknaden.

Juryleder Heidi Holmen. Foto: Akademiet for yngre forskere 

Lettenprisen

Lettenprisen tildeles av Akademiet for Yngre Forskere og Letten Foundation, som ble etablert av professor Letten F. Saugstad i 1986. Stiftelsen har siden da finansiert forskning i Norge og utlandet, for å løfte fram innsatsen til fremragende unge forskere som bidrar til å løse store globale utfordringer. Letten Saugstad var professor i biologisk psykologi ved NTNU i Trondheim. Hennes arbeid kjennetegnes ved stor faglig og tematisk spennvidde. Hun koblet fagdisipliner sammen på nye og uventede måter. Prisen som deles ut hvert annet år, har som mål å synliggjøre unge forskeres løsninger for en bærekraftig framtid, og legger særlig vekt på tverrfaglige prosjekter som bidrar til å løse store globale utfordringer. Prisen skal være en anerkjennelse til yngre forskere under 45 år.

For mer informasjon og intervjuavtaler:

Mer om Letten Prize.

Mer om Professor Letten Fagersten Saugstad (1925-2014)

Mer om Akademiet for yngre forskere

Mer om Letten Foundation

Nils Hallvard Korsvoll, leder i AYF, Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF
Fra ny samarbeidsavtale Letten Foundation og AYF des. 2022. F.v. Bjørn K. Danbolt (generalsekretær i AYF), Nils Korsvoll, Leder i AYF), Ernst Alsaker (styreleder Letten Foundation), Borghild Roald (nestleder Letten Foundation)