GD8A7214

AYF på Arendalsuka 2023

AYF sterkt tilstede under Arendalsuka og satte norsk forskningspolitikk på kartet

AYF deltok på Arendalsuka fra 15-17.august hvor hele ledergruppen var tilstede i Nils Hallvard Korsvoll, Marte C.W. Solheim og Bjørn Kristian Danbolt.

I tillegg til den vanlige minglingen som Arendalsuka er kjent for hadde vi vårt eget arrangement sammen med Det Norske Vitenskapsakademi og Universitets- og Høgskolerådet (UHR). Tema for møtet var «Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høgskolene». Det ble en spennende og til tider opphetet debatt i et fullsatt UiA-telt mellom Statssekretær Oddmund Løkensgård Hoel (Sp), stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H), rektor ved UiA og styreleder i UHR Sunniva Whittaker, preses i DNVA Lise Øverås og vår egen Nils Hallvard Korsvoll. Møteleder var Ole Torp.

Panelet under AYF, DNVA og UHRs debatt. F.v. Ole Torp (Møteleder), Kari-Anne Jønnes (H), Oddmund L. Hoel (SP/KD), Sunniva Whittaker (UHR), Nils Korsvoll (AYF), Lise Øvreås (DNVA). Foto: Aron B. Løsnes/UHR

Nils Korsvoll fremhevet i debatten vår bekymring for utviklingen i Norsk- og nordisk forskningspolitikk, som blant annet resulterte i et felles opprop med våre søsterakademier i Norden før sommeren. Les hele oppropet her.

Vi er godt fornøyde med arrangementet og takker DNVA og UHR for et godt samarbeid. Debatten ble godt dekket i sektorpressen, blant annet i saker i henholdsvis Forskerforum og Khrono.

AYF-leder Nils Korsvoll i AYF, DNVA og UHRs paneldebatt. Foto: Aron Løsnes/UHR

AYF var også sterkt tilstede på en rekke andre arrangementer og AYF-leder Nils Korsvoll stilte blant annet spørsmål til Løkensgård Hoel under Forskerforbundet sitt arrangement «Spør statssekretæren». Spørsmålet var om han om ti år fortsatt kan forske på det han vil. Han viste til at han ser tendens til økende politisk styring av forskningen i Norden. Les mer om dette i Forskerforum og Khrono.

Nils Korsvoll stiller statssekretæren et spørsmål. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

I tillegg deltok flere av våre medlemmer i panel eller til å holde innlegg under andre arrangementer. Det var også en nyttig arena for å knytte kontakter med en rekke andre organisasjoner, politikere og relevante aktører.

Vi ser frem til Arendalsuka neste år og har en ambisjon om at vi arrangerer minst ett arrangement da også – om ikke flere!

AYF-alumni Pierre Lison (t.v) i Forskerforbundet sin debatt om språk i akademia. Øvrige panel f.v. Åse Wetås (Språkrådet), Tore Wig (UiO), Guro Lind (Forskerforbundet), Oddmund Hoel (SP/KD), Aksel Vidnes (møteleder). Les mer om debatten i Forskerforum. Les også AYFs språkpolitiske notat her. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

AYF-medlem og professor i statsvitenskap ved UiO Sirianne Dahlum legger frem Tilstandsanalysen av det norske demokratiet, som er lagd på oppdrag av den norske regjeringen. Les hele rapporten her. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF 

AYF-medlem Aksel B. Sterri (t.h) i en debatt om Kunstig intelligens i regi av Ernst & Young. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF 
En blid ledergruppe på plass i Arendal. F.v. Nils H. Korsvoll, Marte CW Solheim og Bjørn K. Danbolt. Foto: AYF