AYFs medlemmer på Vårsamlingen 2023. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

Vårssamling i Kristiansand

Mangfold, likestilling, formidling for barn og unge, krigshistorie og videre arbeid med politiske notater var på agendaen da Akademiet for yngre forskere gjestet Sørlandet   

AYF møttes over to regnfulle dager i vakre Kristiansand. Flere viktige temaer var på agendaen. Etter en hilsen fra Sunniva Whittaker (leder i Universtiets- og høgskolerådet (UHR) og rektor ved UiA), tok vi først debatten om hvordan sikre mangfold og likestilling i akademia. I Panelet sammen med Whittaker var May-Brith Ohman Nielsen (Preses i Agder vitenskapsakademi), Åsta Einstabland (leder for UiA Senter for likestilling) og Kai Arne Hansen (AYF, leder arbeid med AYFs mangfoldspolitikk). Ronald Mayroa Synnes (KiF-komiteen) innledet digitalt.   

Debatten tok opp flere viktige momenter, blant annet hvordan man bør jobbe for å oppnå kvalitet i dette arbeidet og sikre reelt mangfold.   

UHR-styreleder Sunniva Whittaker hilser AYF
Panelsamtale t.v. May-Brith Ohman Nielsen, Åsta Einstabland, Kai Arne Hansen, Sunniva Whittaker og Ingvild Reymert

Hvordan formidle forskning for barn og unge?  

Etter lunsj var forskningsformidling for barn- og unge på blokka. Vårt eget formidlingsfenomen Alexander Sandtorv holdt en digital workshop om hvordan han formidler ovenfor barn og unge. Sandtorv har gitt ut en rekke både bøker og podkaster med vitenskapsformidling spesielt rettet mot barn og unge.  

Videre var det en panelsamtale med våre medlemmer Salwa Suliman, Aike Rots, Lene Delsett og Lina Ingeborgrud om hvordan de går frem når de skal formidle ovenfor barn og unge.    

Siste bolk på programmet var ved skoleforsker Nora Elise Mathé som holdt et lærerikt foredrag om skolen som formidlingsarena.  

Panelsamtale om forskningsformidling. T.v. Lene Delsett, Lina Ingeborgrud, Aike Rots og Salwa Suliman

 

Skoleforsker Nora E.H. Mathé. Foto: Alexander Rothkopf

Sterke inntrykk på Arkivet – freds- og menneskerettighetssenter 

Dag 2 var vi på Arkivet som er et freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand. Det var som navnet tilsier tidligere et arkiv, men var under også Gestapo sitt hovedkvarter for Agder under andre verdenskrig. AYF hadde en omvisning på arkivet og fikk et tankevekkende innblikk i dette mørke kapitlet i Norges historie.  Les mer om arkivet og deres arbeid på arkivet.no

Siste bolk på agendaen var videre arbeid med AYFs politiske notater. Vi har en målsetning om å revidere og oppdatere disse innen sommersamlingen i juni.  

Foredrag og omvisning på Arkivet med historiker Georg K.B. Fjalsett

Les dagens politiske notater her.  

Vi takker for to innholdsrike og lærerike dager på Sørlandet og ser fram til neste samling som vil være i Oslo 1.juni.  

AYFs medlemmer på Vårsamlingen 2023. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF