Fra AYFs Høstsamling i Trondheim 19-20.okt. Foto: Sebastian Jacobsen/AYF

Høstsamling i Trondheim i strålende sol!  

Tverrfaglighet, omvisninger og viktige vedtak på agendaen i Trondheim  

19-20.oktober gjennomførte vi vår årlige høstsamling. Denne gangen la vi den til Trondheim og dette var vår første samling her siden sommeren 2019. Vi hadde to dager med et tettpakket og variert program. Høstsamlingen er vår største og kanskje mest tradisjonsrike samling. Her tas både nye medlemmer opp og vi takker av de som trer ut av Akademiet. I år var dette 2019-kullet.  

Tverrfaglighet på agendaen  

Til å starte samlingen hadde vi besøk av Menno P. Winter. Han er professor emeritus og jobbet på Kavliinstituttet i en årrekke, sammen med blant andre Nobelprisvinnerne Edvard og May-Brit Moser. Tema var hvordan både tverrfaglighet og interdisiplinær forskning var avgjørende for å videreutvikle Kavliinstituttet. Dette har bidratt til at det er det eneste instituttet i Norge som har mottatt senter for fremragende forskning tre ganger på rad.  

Menno P. Winter sin forelesning. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF
En av flere voteringer ifbm vår generalforsamling. Foto: Sebastian Jacobsen/AYF

Viktige vedtak for 2024  

På høstsamlingen har vi også vår årlige generalforsamling. Her vedtok vi blant annet arbeidsprogrammet for 2024 og valgte ny ledelse i Feroz M. Shah og Nora E. H. Mathé. Vi ser frem til å ta fatt på et nytt ambisiøst arbeidsprogram på nyåret.  I mellomtiden har vi fortsatt to måneder igjen av vårt inneværende arbeidsprogram som vi ser fram til å jobbe videre med.   

AYFs nye lederduo. F.v. Feroz Shah (leder) og Nora E.H. Mathé (nestleder). Foto: Sebastian Jacobsen/AYF

Opptak av nye medlemmer i ærverdige lokaler  

Tradisjon tro ble våre nye medlemmer tatt opp med en høytidelig opptakssermoni. Dette var i de ærverdige Huitfeldt stuer – opprinnelig fra 1800-tallet.

Bli bedre kjent med våre nye medlemmer her.  

Nye medlemmer tilstede i Trondheim. F.v. Marte Haaland, Anna Drożdżowicz, Torbjørg Jevnaker, Julia Olsen, Bjørn H. Holte, Aksel B. Sterri (tatt opp i 2022), Borgar Aamaas, Marius Korsnes. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

Ny politisk plattform og omvisning på både Kavliinstittuttet, Gløshaugen og Nidarosdomen  

På dag 2 viste våre lokale AYFere i Ragnhild Irene Jacobsen og Simen Ellingsen en del av NTNUs store faglige bredde. Halvparten fikk en omvisning på Kavliinstituttet, som er et av de ledende sentrene innenfor hjerneforskning, mens resten fikk en omvisning på Strømningstekniske laboratorier på NTNU hvor både en av Nordens største vindtunneler og bølgemaskiner er lokalisert.  

Senere møttes vi alle på Varmtekniske laboratorier på NTNU hvor vi både vedtok våre nye politiske plattform og fikk besøk av pro-rektor ved NTNU Tor Grande. Her var hvordan sikre god forskning i trange økonomiske tider som var på agendaen.  

Vår nye politiske plattform vil være tilgjengelig i løpet av kort tid. 

Dagen ble avrundet med en omvisning i den vakre og spektakulære Nidarosdomen.  

Vi takker for to strålende og lærerike dager i Trondheim og ser frem til neste samling i januar allerede!   

Et knippe av AYFs medlemmer på omvisning på Kavliinstituttet. Foto: Ragnhild I. Jacobsen/AYF
De som besøkte strømtekniske lab. på NTNU. Foto: AYF
Hilsen fra Tor Grande. Foto: Bjørn K. Danbolt / AYF
En blid AYF-gjeng utenfor Nidarosdomen. Foto: AYF
AYFs medlemmer høsten 2023. Foto: Sebastian Jacobsen/AYF