AYF lederduo. F.v. Feroz M. Shah og Nora E. H. Mathé. Foto: Sebastian Jacobsen/AYF

Feroz M. Shah og Nora Elise Hesby Mathé ny lederduo i Akademiet for yngre forskere 

19-20.oktober har Akademiet for yngre forskere avholdt sin årlige høstsamling og generalforsamling. I år ble denne gjennomført i Trondheim i strålende sol. 

Feroz M. Shah ble valgt som ny leder. Han har vært medlem av Akademiet for yngre forskere siden 2020. Til daglig er han førstelektor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har også vært AYFs representant i KiF-komiteen. 

Ny nestleder er Nora E. H. Mathé. Hun ble medlem i 2021. Til daglig jobber hun som førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved UiO. 

“Som lederduo vil vi legge spesielt vekt på yngre forskeres kår og rolle i en tid der forskningen opplever press både fra næringsinteresser og gjennom politisk styring av sektoren”. 

Videre ønsker de å arbeide med å fremme mangfold i forskning, og tydeliggjøre betydningen av dette.

AYFs styrke ligger i medlemmene og i organisasjonen som har blitt bygget opp over tid. Vi ønsker bygge videre og styrke AYF som viktig stemme i ordskiftet om forskning, formidling og forskningspolitikk og når det gjelder AYF som møteplass, organisasjon og fellesskap”

Ny ledelse i AYF. T.v. Feroz Shah og Nora Mathé. Foto: Stian Jacobsen/AYF

Ny politisk plattform vedtatt 

På høstsamlingen vedtok Akademiet for yngre forskere ny politisk plattform. I plattformen vektlegger og synliggjør vi områder som er av stor betydning for yngre forskere og vil være viktige for AYFs arbeid i tiden som kommer. 

I tillegg har vi vedtatt et ambisiøst arbeidsprogram for 2024 som vi ser fram til å ta fatt på.

Nytt styre valgt

Sammen med  Shah og Mathé ble også Salwa Suliman (UiB), Aase Kristine Lundberg (Nordlandsforskning), Siddharth Sareen (UiS) og varaer i Haley De Korne (UiO) og Kai Arne Hansen valgt inn i styret. I tillegg vil Kjartan Almenning (Abelia) og Anine Kierulf (UiO) bli med som eksterne medlemmer. 

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Fra AYFs Høstsamling i Trondheim. Foto: Sebastian Jacobsen/AYF

Bli bedre kjent med Feroz og Nora sin forsking på vår medlemsside.

For presse: 

Feroz Mehmood Shah

Leder i Akademiet for yngre forskere

f.m.shah@ifikk.uio.no

40213030

Nora Elise Hesby Mathé

Nestleder i Akademiet for yngre forskere

n.e.h.mathe@ils.uio.no 92466250