Akademiet for yngre forskere søker medlemmer!

Akademiet for yngre forskere er på jakt etter sine første medlemmer. Er du et av dem?

Vi søker yngre forskere fra alle fagfelt fra hele landet. Vi er på utkikk etter søkere som har lyst og mulighet til å være med å bygge opp Akademiet for yngre forskere. Som søker må du derfor være interessert i arbeide tverrfaglig med forskningspolitiske spørsmål og utadrettet forskningsformidling.

Akademiet er åpent for søkere fra alle nasjoner med forutsetning at du jobber i Norge. Ettersom akademiet først og fremst vil ha norske myndigheter og allmennhet som sin kontaktflate må du som søker beherske noe norsk.

En bredt sammensatt komité bestående av Terje Lohndal og Lise Øvreås fra Det Norske Videnskaps-Akademi, Toril Aalberg og Thomas Tybell fra Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Yngve Vogt fra forskningsmagasinet Apollon og Kristin Halvorsen fra CICERO vil hjelpe oss å gå gjennom søknader og gjennomføre intervjuer 24.-25. august.

Vi oppfordrer alle forskere som ikke fyller mer enn 38 år i år å søke innen 15. juni 2015!
Full utlysningstekst og søknadsskjema finner her.

Har du spørsmål, ta kontakt med Herdis Hølleland.