En surt eksperiment. Foto: Eirik Solheim

Akademiet lanserer samarbeid med "Hvorfor det?"

Akademiet for yngre forskere skal være en pådriver driver for å øke interessen for forskning og er veldig glade for å få muligheten til å bidra til nettopp det forskerutstillingen «Hvorfor det?».

Hva er «Hvorfor det»?

«Hvorfor det?» er en forskerutstilling for barn mellom 8-13 år. Tanken bak «Hvorfor det?» er å gi barn mulighet til å følge sin naturlige nysgjerrighet og lære forskningsmetode gjennom nysgjerrigpermetoden. Nysgjerrigpermetoden er en forenklet utgave av hypotetisk-deduktiv metode. Prosessen tar barna gjennom seks trinn – fra først å finne ut hva de lurer på, så å stille spørsmålet «hvorfor er det slik?», til å legge en plan for å løse problemstillingen, hente inn opplysninger, beskrive hva en har funnet ut og så til slutt fortelle det til andre. På forskerutstillingen presenterer barna prosjektet på en plakat, fremfører prosjektet for dommere og publikum, før alle får diplom og premier.

Hva bidrar Akademiet for yngre forskere med?

Akademiet for yngre forskere som dommere på forskerutstillinger. Først ut er Singsaker skole 14. februar og deretter Kolbotn skole 5. mars.

Hvordan arrangeres «Hvorfor det?»

Forskerutstillingen «Hvorfor det?» arrangeres av foreldre i samarbeid med skole. Deltagelse er frivillig, forberedelser og utstilling skjer på fritida. På «Hvorfor det?» sine nettsider finner du utfyllende informasjon om hvordan komme i gang med en forskerutstilling.

Hvem står bak initiativet?

Ruth Aga har tatt initiativ til «Hvorfor det?». Les historien om hvordan «Hvorfor det?» kom til på akademibloggen. I dag støttes «Hvorfor det?» av Sparebankstiftelsen og et PROFORSK-prosjekt for Norges forskningsråd.