20819232_810590892436371_5179568296481200364_o

Akademiet på Arendalsuka 2017

Akademiet for yngre forskere var godt representert under Arendalsuka og arrangerte blant annet debatt om rekrutteringsutfordringer i akademia i samarbeid med Forskerforbundet. Under debatten, der bla. akademimedlem Jan Magnus Aronsen deltok, ble det presentert resultater fra flere nyere undersøkelser som viser en bekymringsfull trend der interessen for en forskerkarrière ser ut til å synke blant både masterstudenter, stipendiater og yngre forskere. Diskusjonen fokuserte på hvilke konsekvenser dette vil ha for samfunnet og hva som kan gjøres for å snu utviklingen.

Akademiet for yngre forskere vil i løpet av høsten 2017 presentere en ny rapport basert på nye analyser av resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2016 blant yngre forskere. Foreløpige resultater som viser noen av problemene ved bruk av midlertidige ansettelser innen akademia ble presentert under debatten.

I et annet arrangement under Arendalsuka innledet akademimedlem Einar Duenger Bøhn til samtale om grensene og utfordringene som vil oppstå i forhold til kunstig intelligens.