Arendal_Utsikt_02

Akademiet på Arendalsuka!

Akademiet for yngre forskere arrangerer og deltar på flere arrangementer i Arendalsuka i august!

15. august 2018 @ 10:30-11: «Kan dumme spørsmål redde verden?» 

Å være forsker er skikkelig spennende, og det gleder vi oss til å videreformidle til barna!

Vårt arrangement forklarer barn hva det er å være en forsker.
Vi tenker å lede barna gjennom en forskningsprosess fra ideen oppstår og til man har funnet et svar eller en løsning på det vi lurer på.
Dette skal foregå i nær interaksjon med barna, slik at de får være med på hele prosessen.

Vi kommer til å bruke eksempler fra vår egen forskning på natur og miljø slik at barna også lærer mer om naturen og hvordan vi som samfunn må ta vare på og leve av naturen.

Les mer: Kan dumme spørsmål redde verden?

16. august 2018 @ 9:30-11: «Finnes det monopol på sannhet?»

Forskerne har ikke lenger monopol på kunnskap. Vi spør: hvorfor er det slik? Stoler politikere og forskere på hverandre? Hvem har ansvar for å bruke kunnskap riktig, og hvilken rolle spiller mediene? Bygger politikerne på forskningsbasert kunnskap (eller bare forskning) om skole og samferdsel når de gjør sine vedtak?

Debatten arrangeres av Arendalsuka, Universitetet i Agder, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet. Fra Akademiet for yngre forskere stiller akademiets leder Magnus Aronsen.

Les mer: Finnes det monopol på sannhet?

16. august @ 13.00-.14.15: Formidling koster. Hvorfor belønnes ikke forskere som bidrar til en opplyst samfunnsdebatt?

Alle synes forskningsformidling er viktig. Men de som gjør det får verken penger, publiseringspoeng eller høyere H-indeks. Formidling koster tid og penger, hvem tar egentlig regninga?

Dagens finansieringssystem vekter akademias tre hovedoppgaver ulikt. Der utdanning og forskning gir stor uttelling havner formidling i skyggen. Hvem har ansvar for at vi når formidlingens mål om en opplyst samfunnsdebatt? Er det forskeren selv? Ledelsen ved universitetene? Eller er det staten som har ansvaret for å endre systemet og belønne forskere som bidrar i samfunnsdebatten?

Debatten arrangeres av Universitetet i Oslo. Fra Akademiet for yngre forskere deltar styremedlem Katerini T. Storeng.

Les mer: Formidling koster. Hvorfor belønnes ikke forskere som bidrar til en opplyst samfunnsdebatt?

16. august @ 17.00: «Vafler og politikk: Lange linjer i norsk forskningspolitikk»

Statsministeren har uttalt at «kunnskap er den nye oljen». På dette arrangementet møter forskningsminister Iselin Nybø til samtale med Akademiet for yngre forskere om status i norsk forskningspolitikk og hvilke overordnede forskningspolitiske grep som bør gjøres for at norsk forskning bidrar til grønn omstilling. Arrangementet finner sted på Røde Kors-huset.

Les mer: Vafler og politikk: Lange linjer i norsk forskningspolitikk

Foto: Karl Ragnar Gjertsen  CC BY 2.5