sofie-a-e-hogestol

Akademimedlem valgt inn som vara i Nobelkomiteen

Akademiet for yngre forskere er svært glade og stolte over at ett av våre medlemmer, Sofie A.E. Høgestøl, er valgt inn som 3. vara i den norske Nobelkomite. Valg av nye medlemmer til komiteen ble vedtatt i Stortinget fredag 8. desember.

Sofie ble tatt opp som medlem i Akademiet for yngre forskere 23. oktober i år og har tidligere sittet som leder av UiODoc. Sofie forsker til daglig ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Våre varmeste gratulasjoner til Sofie A.E. Høgestøl