Arbeidsplan2016

Arbeidsprogram for 2016

Akademiet for yngre forskeres første oppgave i 2015 var å utvikle et arbeidsprogram for 2016. Resultatet er et spennende og ambisiøst arbeidsprogram som bygger opp om akademiets formålsparagraf og visjon.

I perioden 2015-2017 er akademiets visjon å bli en tydelige stemme i faglig og forskningspolitisk debatt. Visjonen skal akademiet nå ved være en pådriver for å øke interessen for forskning, en pådriver for økt satsning på forskning, en pådriver for formidling av forskningsresultater og en pådriver for bedre karriereutvikling for yngre forskere. Arbeidsprogrammet for 2016 er et viktig verktøy for å nå visjonen.

Arbeidsprogrammet fokuserer på akademiets viktigste arbeidsfelt for 2016: Forskningspolitikk og forskningsformidling. Det inneholder en fyldig tiltaksplan som blant annet inkluderer et utviklingsprogram for postdoktorer, arbeid for tydeligere tverrsektorielle karriereveier, deltagelse i det internasjonale prosjektet Be a better being, dommerverv i forskerutstillingen «Hvorfor det?» og planer om Forskernatt under Forskningsdagene. Selvsagt venter også flere spennende innlegg på akademibloggen.

Hele programmet kan lastes ned: Akademiet for yngre forskeres arbeidsprogram 2016.