Arbeidsplan2019

Arbeidsprogrammet 2019 er klart

Vi fortsetter satsningene på forskningspolitikk og forskningsformidling.

Forskningspolitikk

Prioriterte forskningspolitiske områder for 2019:

  • Forskningskvalitet: åpen forskning og forskningsetikk
  • Akademias rolle i samfunnet: forskningsinstitusjonenes styringsmodeller og forskeres deltakelse i samfunnsdebatten
  • Karriereveier for yngre forskere: internasjonalisering, mangfold og likestilling

I tillegg til høringssvar, kronikker og debatter vil AYF delta i formelle og uformelle møter med  institusjoner og parter i sektoren rundt forskningspolitiske spørsmål.

Forskningsformidling

I 2019 har vi mål om å løfte forskningsformidlingen til Akademiet og dets medlemmer gjennom målrettede aktiviteter mot barn og unge, yngre forskere og allmennheten.

  • Øke forståelse og engasjement for forskning
  • Skape engasjement for forskningsformidling og forskningspolitikk
  • Bidra til økt kritisk tenkning og forskningsforståelse

Les hele Arbeidsplanen her: Arbeidsprogram 2019