Arbeidsplan2020

Arbeidsprogrammet 2020 er klart

Akademiet for yngre forskere (AYF) sitt arbeidsprogram for 2020 er laget med hensikt om å realisere AYFs formålsparagraf og strategi for 2017-2021. 

Les hele arbeidsplanen her: Arbeidsprogram 2020

Akademiet har som formål:

a. å være en tverrfaglig møteplass for yngre forskere.

b. å være en forskningspolitisk plattform for yngre forskere.

c. å være en aktiv pådriver for nyskapende forskningsformidling.

d. å være en attraktiv vitenskapelig debattarena.

AYFs strategi for perioden 2017-2021 er å være
en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt.

I arbeidsprogrammet for 2020 ønsker AYF å løfte fire satsingsområder:

1. Organisasjonsutvikling

2. Formidling på tvers av fag

3. Forskerrollen i endring

4. Etikk og kvalitet i forskning