skjermbilde-2016-12-13-kl-09-33-12

Årsrapport 2015-2016

29. oktober 2016 fylte Akademiet for yngre forskere ett år! I årsrapporten kan du få et inntrykk av hva Akademiet har jobbet med i året som har gått. 

Året som har gått – kort oppsummer fra ledelsen

Ett år er gått siden Akademiet for yngre forskere ble stiftet! Det har vært et begivenhetsrikt og utfordrende år – på mange måter som å bygge et fly mens det er på vingene. I tillegg til å utvikle organisasjonen, finne egnet arbeidsform og en demokratisk arbeidskultur har vi etablert vår forskningspolitikk med mål om å bli en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt.

Vi har opplevd at de store forskningsaktørene i Norge har tatt oss imot med entusiasme, interesse og en forventning om respons fra dag en: Vårt første oppdrag kom knapt to uker etter vi ble stiftet med seminaret ”Veien etter doktorgraden” i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi. Siden har det gått slag i slag med innspill til Norges forskningsråd,Kunnskapsdepartementet, Stortinget og til Arbeidspartiets utvalg som for høyere utdanning og forskning. Innspillene har gitt resultater: Både i Norges forskningsråds nye policy og Arbeiderpartiets nye strategi ser vi at karriere- og utviklingsplaner er blitt en integrert del av deres politikk.Det er gledelige nyheter for alle unge forskere! Blant de andre forskningspolitiske høydepunktene var samarbeidet med Forskerforbundet om frokostseminaret “Mobilitet i akademia – et liv som nomade?” og spørreundersøkelsen om karriereveier for yngre forskere med UiODoc, der over 800 yngre forskere deltok.

Vårt engasjement har imidlertid ikke stoppet ved løsningsorientert forskningspolitikk. En viktig del av akademiets formål har vært å drive med nyskapende forskningsformidling. I løpet av året vi derfor stilt opp som dommere på forskerutstillingen ”Hvorfor det?” og forskerkonkurransen Nysgjerrigper. Her får barn og unge mulighet til å forske på det de selv lurer på. Vi har arrangert forskningskafeer på Litteraturhuset og Kulturhuset og sist, men ikke minst: 23. september inviterte vi elever i videregående skole i Oslo og Akershus til ”Forskernatt i akademiet” under Forskningsdagene og det europeiske Researchers’ Night.

Årsrapporten markerer enden på det første året og forhåpentligvis starten på en lang organisasjonshistorie. Takk til alle samarbeidspartnere gjennom året som har gått!

Guro Lind, Anders Schomacker & Herdis Hølleland

Leder, nestleder og prosjektleder 2015-2016

Last ned hele årsrapporten 2015-2016.