ÅrsrapportForside

Årsrapport 2020 – et begivenhetsrikt og annerledes år

Vi legger bak oss et svært annerledes år. Som resten av samfunnet ellers ble også AYF preget av koronapandemien. Likevel hadde vi et høyt aktivitetsnivå og er fornøyd med måloppnåelsen i dette spesielle året. Her er noen høydepunkter fra det vi har gjort i 2020:

AYF har:

  • gjennomført fire medlemssamlinger, hvorav én fysisk, to digitale og én kombinert fysisk og digital
  • utviklet en ny og helhetlig politikk og etablert oss som en selvstendig organisasjon
  • utgitt en videoserie kalt «Hva er forskning» og fremmet kreative former for forskningsformidling
  • deltatt i flere viktige utvalg i sektoren, blant annet Regjeringens utvalg for ny karrierepolitikk for yngre forskere
  • løftet viktige debatter om blant annet mental helse, midlertidighet og forutsigbare karriereveier for yngre forskere
  • deltatt aktivt i det politiske påvirkningsarbeidet, blant annet med innspill til ny UH-lov og til samtlige forslag til partiprogrammer for kommende stortingsperiode
  • Tatt opp ni nye medlemmer
AYF på vår høstsamling 15.oktober 2020: Foto: John Trygve Tollefsen

I vår årsrapport kan du lese mer sakene AYF har jobbet med og aktivitetene vi har hatt i året som har gått, i tråd med vedtatte målsetninger i vårt arbeidsprogram. I tillegg gir det en oversikt over vårt synlighet i media og økonomisk status for organisasjonen.

2020 ga likevel et solid grunnlag for det videre arbeidet i 2021. I år vil vi videreføre det spennende og viktige arbeidet som ble påbegynt i 2020. Vi har vedtatt et nytt og ambisiøst arbeidsprogram og er i gang med en ny strategi som vil iverksettes i 2022. Med Stortingsvalget til høsten vil vi i AYF jobbe for å være en viktig stemme for yngre forskere opp mot valget.

AYF på Stortinget ifbm vintersamlingen 16.januar 2020: Foto AYF.

 

Young Researchers Night 24.sept 2020: Foto Mari Elken/ AYF.

 

Ingrid Lossius Falkum i Dagsnytt 18 for å debattere midlertidighet blant yngre forskere.

 

Digital vårssamling 26-27.mars 2020.

«Det er et stort privilegium å få lov til å lede AYF i perioden 2020–2021. Selv om den pågående pandemien har skapt store utfordringer for forsknings- og undervisningssektoren, og for unge forskere spesielt, legger vi opp til et fortsatt høyt aktivitetsnivå i denne perioden.»

Ingrid Lossius Falkum, leder

Foto: John Trygve Tollefsen

Jonas Stein, nestleder

Foto: John Trygve Tollefsen

Les hele vår årsrapport her!

For spørsmål – kontakt:

Bjørn Kristian Danbolt,
Generalsekretær
bjorn.danbolt@yngreforskere.no

Grafisk utforming: Egon Låstad