Nokut

AYF med flere anbefalinger i NOKUT-høring

AYF leverte nylig sitt høringssvar til NOKUT i deres forslag til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi stiller oss skeptiske til at for rigide undervisningskrav kan forhindre rekruttering og karrieremobilitet for spesielt yngre forskere. AYF anser det som vesentlig å se endringen i forskriften i et helhetsperspektiv, slik at endringene ikke bidrar til å stille økende og til dels uforenlige krav til unge forskere.

Dersom strengere undervisningskrav innføres må de ansatte få reelle muligheter for utdanningsfaglig utvikling.

AYFs hovedanbefalinger er:

1) at arbeidet med ny forskrift koordineres med regjeringens strategiarbeid om ny karrierepolitikk.

2) at institusjonene må sikre at ansatte får reelle muligheter å utdanningsfaglig utvikling for å opparbeide seg relevant kompetanse.

3) at forskriften likestiller muligheten å opparbeide kompetanse i etterkant av ansettelse med å ha kompetansen ved ansettelse.

Hele høringssvaret vårt kan ses her!

Høringsbrevet til NOKUT kan ses her.

Vårt svar er omtalt i Khrono 14.10.20.