Mari Sundli Tveit

AYF med flere innspill til Forskningsrådets plan for rekruttering og tidlig karriere

AYF har avgitt høringsinnspill til Forskningsrådet sin plan for rekruttering og tidlig karriere

Å sikre gode og forutsigbare karriereveier for forskere, og da spesielt yngre forskere, er en sak av stor betydning for AYF. Vi vil berømme Forskningsrådet for å ha utarbeidet en grundig og helhetlig plan for rekruttering. AYF mener at planen har mange gode forslag og tiltak. Likevel har vi flere innspill som kan leses i høringssvaret

Les hele høringssvaret:

I bilde på covorfoto adm. direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. Fotokreditering: Forskningsrådet