Forskningsetikk Logo

AYF med flere innspill til nye etiske retningslinjer for humaniora og samfunnsvitenskap

AYF ga 1. desember sitt høringssvar til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) til deres reviderte versjonen av forskningsetiske retningslinjer.

Notatet foreslår etiske retningslinjer for A) Forskerfellesskapet, (B) Forskningsdeltakerne, (C) Grupper og institusjoner, (D) Organisering og finansiering, (E) Forskningsformidling

AYFs overordnede innspill er:

  • AYF anbefaler at institusjonenes plikter vektlegges i større grad i høringsnotatet.
  • AYF anser språket i deler av høringsnotatet som vagt, og etterspør derfor et enklere og mer nøkternt språk.

 

NESH utgjør en del av De nasjonale forskningsetiske komiteene, som også har komiteer og etiske retningslinjer for medisin og helsefag, naturvitenskap og teknologi, i tillegg til granskingsutvalget for uredelighet i forskningen. Formålet er å bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

 

AYFs høringssvar kan leses i sin helhet her

 

Høringsnotatet og høringsbrevet til NESH kan ses på deres nettsider