Skjermbilde 2023-10-12 143057

AYF med flere innspill til utkast til strategi for vitenskapelig publisering

Les AYF sine innspill til utkast til strategi for vitenskapelig publisering etter 2024

Med mandat i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032 (LTP) ble det nedsatt en tverrsektoriell arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å bistå forskningsinstitusjonene med en strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024.

Bakgrunnen var at både Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) ønsket dialog med myndighetene om hva de nasjonale målene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler ville innebære etter 2024, tidspunktet regjeringen har målfestet at all offentlig finansiert forskning skal være åpen tilgjengelig.

Våren 2023 hadde ledergruppen i AYF et innspillmøte med denne arbeidsgruppen og i juni ble  utkast til strategi lansert.

AYF sine innspill til strategien kan leses her: 

Foto i nettsak: Skjermdump fra Openscience.no