9988B205-1CBE-4229-9485-7951356BA3EF

AYF-medlem i paneldebatt på World Science Forum

Kjersti Lohne deltok denne uken i en paneldebatt om etiske begrensninger til vitenskapen på World Science Forum. Etter en nominasjonsrunde blant nasjonale akademier for yngre forskere, ble Lohne ble valgt ut av Global Young Academy til å delta i paneldebatten. Hun tok opp spørsmålet om vi kan forvente en parallell utvikling i etikk og vitenskap, problematiserte vitenskapens rolle i legitimeringen av autoritære regimer, og konsekvensene av en økt byråkratisering og rettsliggjøring av vitenskapsetikken.
De andre deltagerne var Margaret A. Hamburg, styreformann i American Association of the Advancement of Science, Helena Nader, visepresident i det brasilianske vitenskapsakademiet, Alexander Kagansky, direktør for venture for Genomic and Regenerative Medicine og Tyrone Grandison, styreformann i The Data-Driven Institute. Debatten ble moderert av Olivier Dessibourg for Heidi.news.
Du kan lese Lohnes innlegg her (bak betalingsmur).