Mann skriver, foto: StockSnap / Pixabay

AYFs innspill til utsynsmeldingen

Regjeringen vil legge frem en melding om fremtidens kompetansebehov før påske 2023 som har arbeidstittelen Utsynsmeldingen. Her kan du lese AYF sine innspill til dette arbeidet.

Les mer om regjeringens arbeid på deres nettsider 

Vi vektlegger følgende i vårt innspill: 

  • Et system som ivaretar og utvikler dagens forskere
  • Et kunnskapssystem som inspirer barn og unge til forskning og høyere utdanning
  • Fremtidens kompetansebehov er vanskelig å forutse
  • Mangfold sikrer demokratisk og epistemisk legitimitet for høyere utdanning
  • Utdanningsinstitusjonenes autonomi og den akademiske friheten må ligge til grunn
  • Utvalget bør ha minst en forsker blant sine medlemmer og kartlegge helheten

AYFs innspillsbrev til Kunnskapsdepartementet: